00000110

Základní škola a mateřská škola Martínkovice

00000111

Novinky

2021 Adventní tvoření
2021 Adventní tvoření
První adventní školní den, tedy 29. 11.2021, který jsme strávili ve škole, jsme se s žáky věnovali adventnímu tvoření.
            Nejdříve jsme si řekli, co to vlastně advent je a pustili jsme si o adventu video. Společnými silami jsme dali dohromady, co všechno se dělá o adventu.
             Poté jsme se pustili do tvoření. Vyráběli jsme andělíčka ze skládaného papíru, do kterého jsme vlepili mašličku na zavěšení. Další byla na řadě hvězda z čerstvého proutí s rolničkou. Hvězdu si skládali žáci sami z nalámaného proutí a byl to opravdu hlavolam. Jelikož nás však zdrželo povinné ranní testování, tak jsme výrobek nestihli celý. To však neznamená, že si žáci nic neodnesli. Celý výrobek jsme dokončili ve čtvrtek o pracovních činnostech. Výrobky byly nakonec velmi zdařilé.

Zapsala: Bc. Eva Sameková a Mgr. Michaela Meisnerová

 
2021 Dravci
2021 Dravci
Dne 16. 11. 2021 jsme se společně s MŠ zúčastnili ukázky výcviku dravců. Žáci mohli vidět, jak se dravci cvičí a zároveň velké množství z nich viděli žáci poprvé naživo.       
            Žákům bylo představeno několik denních dravců, které můžeme potkat v naší přírodě a to sokol stěhovavý a poštolka obecná. Dále viděli i několik sov, které se vyskytují na našem území – kalouse ušatého, puštíka a výra. Dále pak sovy, které jsou u nás vzácnější – sýčka obecného, který v naší přírodě je čím dál vzácnější a to díky vlivu chemických postřiků. Také žáci mohli vidět u nás velmi vzácnou sovu pálenou. Velkým zážitkem bylo, když nechal pan ornitolog létat ptáky dětem nad hlavou a také si všichni vyzkoušeli, jaké to je držet na ruce dravce v rukavici.
            Žáky nejvíce zaujal čimango falklandský, který pochází z Jižní Ameriky, je mrchožravý a velmi inteligentní. Poté nám byl představen další ze zástupců dravců, který žije v Jižní Americe, káně harrisova. A v neposlední řadě jsme si prohlédli orla bělohlavého, který je příbuzný u nás žijícímu orlu mořskému.

Zapsala: Bc. Eva Sameková
* foto viz galerie
2021 Den svatého Martina
2021 Den svatého Martina
Svatomartinské hody jsou u nás známou živou oslavou. Na mnoha místech Čech se peče svatomartinská husa a svatomartinské rohlíčky.
Naší škola žákům připravila projektový den svatého Martina. V kulturním domě jsme pekli rohlíčky plněné džemem a povidly. Každý žák si rozválel těsto a umotal si 8 rohlíčků. Povídali jsme si o zvycích a symbolech, které se ke svatému Martinovi pojí. Žáci vypracovali plakát, kam vybrali symboly, které je zaujaly a doprovodili to výtvarným zpracováním.

Zpracovala: Mgr. Michaela Meisnerová
Foto viz galerie
 
2021 Dušičky - Halloween
2021 Dušičky - Halloween
Ve dnech 25. - 26. 10. 2021 jsme se ve škole s dětmi zaměřili na dva blížící se svátky Dušičky a Halloween. Vysvětlili jsme si, čím se tyto dva svátky liší a čím si jsou podobné.
            V pondělí 25. 10. 2021 jsme se zaměřili více na Dušičky. Pověděli jsme si o tradicích, které doprovází Dušičky dnes a které je doprovázely v minulosti. Jako doplněk k tomuto povídání jsme si pustili pohádku Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Dušičky. Poté jsme si vypracovali dušičkové pracovní listy z matematiky a z českého jazyka, pomocí kterých žáci rozluštili, že na Dušičky uctíváme památku zesnulých. Závěrem jsme si vyrobili lucerničky z opadaných listů, které zdobí naše okna.
            V úterý 26. 10. 2021 jsme si povídali více o Halloweenu. Žáci i paní učitelky přišli v kostýmech. Povídali jsme si o tradicích a historii tohoto svátku. Poté si žáci vypracovali pracovní listy s hallowenskou tématikou a závěrem jsme si pustili halloweenskou pohádku a krátké video o tom, jak svátek zemřelých slaví v Mexiku.

Zapsala: Bc. Eva Sameková, učitelka ZŠ
* foto viz galerie
2021 Zprávičky ze školičky - říjen
2021 Zprávičky ze školičky - říjen
14 dní s ovocem a zeleninou (13.-24.10.2021)
Ve školce jsme měli čtrnáctidenní blog s ovocem a zeleninou. Během této doby se děti učily zábavnou formou roztřídit ovoce a zeleninu, poznat, kde co roste a že meloun je vlastně zelenina. Čerstvé ovoce a zeleninu si děti mohly ohmatat, potěžkat, porovnat (okurka x cuketa) a přivonět. Vyráběly jsme si barevné obrázky ovoce a zeleniny tečkovanou metodou, přičemž trénovaly špetkový úchop vatové tyčinky, pomocí které vytečkovávaly obrázek. Na závěr prvního týdne děti krájely příborovým nožem banán, švestku a mango a následně jsme vše ochutnali. Byly nejvíce nadšené z ochutnávky manga, velmi jim chutnalo a některé jej ochutnaly prvně. Během těchto dvou týdnů se děti také učily názvy ovoce a zeleniny v anglickém jazyce. Vyráběly si vlastní svačinku ve tvaru rybičky jménem Nemo. Namazaly si chlebíček pomazánkou a zdobily ho dle známé rybičky. Také si z okurky, mrkve a sýru vyrobily kytičku na párátku. Došlo i na výrobu dýňového skřítka díky paní Alinové, která nám dodala velké množství dýní. Moc děkujeme. A na závěr přijela „paní Pink z Londýna“, která s dětmi hovořila pouze anglicky, avšak měla sebou maňáskového tlumočníka, kterým dětem pomáhal porozumět. Děti se na paní Pink velmi těšily a byly moc nadšené a naučily se několik slovíček v anglickém jazyce.

Úklid zahrady MŠ
Dne 8.10.2021 jsme s dětmi uklízeli zahradu MŠ. Skupinka dětí hrabala listí, další skupinka nabírala listí na lopaty. Zahradní náčiní si mezi sebou děti střídaly. Nahrabané listí se dávalo do koleček a odváželo se do kompostéru, který je umístěn na zahradě MŠ. Dále jsme také sbírali jablíčka spadaná na zem z jabloně, která je součástí zahrady. Při této příležitosti děti také třídily donesené odpadky. Odpadky roztřídily do plastu, papíru a směsi. Následně si užívaly volné hry na zahradě za krásného slunečního počasí.  

Zapsala: Bc. Anita Uždilová, učitelka MŠ
- foto viz galerie
 
2021 Zprávičky ze školičky - září
2021 Zprávičky ze školičky - září
Ukázková hodina - Bavíme se sportem
Dne 10.9.2021 proběhla ukázková hodina Bavíme se sportem, kde pan Denyger ukázal dětem sportování zábavnou formou. Děti zdolávaly překážkovou dráhu, kde musely přeskakovat, podlézat a předávat štafetu dalšímu kamarádovi. Také se učily házet s balónem, točit si ho okolo svého těla a hrály různé hry. Završením ukázkové hodiny bylo hledání bonbonů pod tréninkovými metami („barevné talířky“). Děti byly natolik nadšené, že se přihlásily všechny. Hodina Bavíme se sportem probíhá každou středu a trvá 45 minut. Při hezkém počasí děti trénují venku a v případě nepříznivého počasí mají zajištěné zázemí v kulturním domě. Kroužek je dotován spolkem MAS Broumov, díky němu vychází jedna hodina na 25 Kč / 650 Kč za půl roku.

Den volného času v Klášterní zahradě v Broumově
Dne 15.9.2021 jsme s dětmi jeli do Klášterní zahrady v Broumově, kde se uskutečnil Den volného času. V rámci této ukázky byly děti seznámeny s možností trávení volného času na Broumovsku. Vyzkoušely si hru na hudební nástroje jako je lesní roh, trumpeta či trubka. Zprvu zkoušely správně „prděť“ pusou na náhubky a následně přímo na daný nástroj. Dále si poslechly písně a hádaly ukázky od kapely. Taktéž si mohly vyzkoušet judo, proběhnout překážkovou dráhu či si zahrát golf. Byla zde k vidění také ukázka z městské knihovny v Broumově. Děti si prohlédly různé dětské knížky a mohly si vyzkoušet tzv. chytrou tužku. V rámci této akce bylo během dne zajištěno občerstvení.

Keramika v MŠ
Dne 29.9.2021 proběhlo keramické tvoření v MŠ, kde si děti vytvářely vázičky z hlíny. Děti si procvičily prstíky, vytvářely si vlastní lepidlo tzv. šlikr, trhaly kousky hlíny a válely hady.  Následně si vytvořily vázičku. Děti byly nadšené, moc je to bavilo, navzájem si pomáhaly. Hotový výrobek bude vypálen v DDM Ulita. Tímto chceme také poděkovat za spolupráci.

Zapsala: Bc. Anita Uždilová, učitelka MŠ
- foto viz galerie
2021 Návštěva místní knihovny
2021 Návštěva místní knihovny
Ve čtvrtek 30. září 2021 žáci V. třídy (3., 4. a 5. ročník) navštívili místní knihovnu, která je umístěna přímo v budově školy. Paní knihovnice, Ludmila Frödová, nás vřele přivítala a žáci jí zarecitovali básničky, které se už v tomto školním roce naučili. V jedné básničce se objevilo slovo „povříslo“. Protože žáci neznali význam slova, vyhledali si ho ve slovníku, který našli v knihovně. Následovala debata na téma podzimní práce na poli. Potom pí Frödová vysvětlila žákům, jak se hledají knihy vhodné pro ně v knihovně, že je velmi důležité umět abecedu. Následovala ukázka knih, které vybrala knihovnice a žákům je představila. Knihy se velmi líbily.
Dále paní knihovnice žákům připravila knihy, které rozmístila na stolech a žáci si mohli jednu knihu vybrat a písemně zodpovědět několik otázek - název knihy, kdo ji napsal, ilustroval a proč si vybrali právě tuto knihu, čím je zaujala. Na závěr si žáci tyto knihy vypůjčili a odnesli do školy, kde si je mohou číst. Děkujeme paní knihovnici a těšíme se na další návštěvu.

Zapsala: Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka školy
 
2021/2022 Zahájení školního roku 1. 9. 2021
2021/2022 Zahájení školního roku 1. 9. 2021
Začal nový školní rok 2021-2022. Prvňáčky přišli přivítat třídní učitelka Mgr. Michaela Meisnerová, ředitelka školy Mgr. Naděžda Bláhová a  starosta obce Martínkovice pan Ing. Jaromír Jirka. Žáčci dostali šerpu, odznak se jménem, pamětní list a od obce něco dobrého na zub a plyšové zvířátko.
Oproti jiným rokům čekalo žáky vyšších ročníků testování na Covid19. První ročník se první školní den testovat nemusel, přesto všichni rodiče souhlasili s testováním.
Všichni doufáme, že tento školní rok nebude nic bránit žákům chodit do školy a užít si i všechny doprovodné akce.
Přejeme za celý školní sbor všem našim žákům, ať tento rok je pro ně úspěšný, plný pohody a dobrých zážitků!

Zapsala: Mgr. Michaela Meisnerová, třídní učitelka I. třídy
*foto viz galerie
2021 Vysvědčení
2021 Vysvědčení
Hurá za sluníčkem
Nastal konec školního roku 2020/2021. Pro všechny byl náročný a každý se s komplikacemi vyrovnal po svém. Všichni se už těšíme na slunečné letní dny, nové zážitky, koupání a dovolenou. Hlavně, že budeme moci konečně ven a svobodně dýchat!
KRÁSNÉ  PRÁZDNINY VŠEM !!!
 
Zapsala Mgr. Michaela Meisnerová
 
2021 Rozloučení s 5. ročníkem
2021 Rozloučení s 5. ročníkem
V úterý 29. 6. 2021 se všichni žáci ZŠ Martínkovice vydali na pěší výlet do Otovic pěšky přímo od školy. Za Martínkovicemi jsme odbočili na cyklostezku a tou došli přímo na zahradu paní učitelky Evy Samekové. Tam na žáky čekaly různé hry jako třeba střelba vodní pistolí na terče, střelba pistolí na pěnové náboje na kelímky, volná hra s balonem a spoustu dalších her. Oběd jsme si připravili v kotlíku na ohni. Při odpočinku po dobrém obědě vyhlásily učitelky Sameková a Meisnerová vítěze v různých kategoriích ze sportovního dne. Vyhlášeni byli například nejlepší hokejkomet, krutibok, hopík nebo snažmistr. Akce se protáhla až do odpoledních hodin, protože nikomu se nechtělo domů.
Zapsala: Mgr. Michaela Meisnerová, foto viz galerie
2021 červen - MŠ - akce
2021 červen - MŠ - akce
23.6. Skákací hrad v MŠ
Na konci června jsme děti chtěli překvapit, a tak jsme jim na rozloučenou zařídili skákací hrad. Už se na něj těšily a pořádně si ho užily. I dopolední svačinku jsme přesunuli na zahradu, abychom hrad co nejvíce využili. Zaskákat si s nimi také přišla nová paní učitelka Anita Uždilová, která od září nastupuje do naší školičky. Nakonec děti dostaly malou odměnku na ukončení školního roku.

Bavíme se sportem
V pátek 27.6. 2021 jsme využili nabídku na ukázkovou hodinu bavíme se sportem. Děti přivítal pan trenér, rozdal dětem dresy a začaly trénovat. Po pár disciplínách nás přepadl déšť, a tak jsme se museli schovat. Zazpívali jsme si, řekli básničky, ale déšť nepřestával. Evakuační plán byl jasný! Děti do školky svezlo auto dobrovolných hasičů z Martínkovic. Pánům z obce moc děkujeme za pomoc. V září budeme hodinu sportu opakovat a kdo bude mít zájem, může se kroužku účastnit od září každý týden.

29. - 30. 6. 2021 Rozloučení s předškoláky
I přes to, že jsme rozloučení s předškoláky posunuli na jiný termín, Bruník byl stále nemocný. O své odměnky a dárečky ale nepřišel a vyzvedl si je. Předškoláky jsme vzali na tajný výlet - na koupaliště. Oba byli stateční a jeli i na tobogánu. Ve stánku si mohli objednat, na co měli chuť- vyhrály to hranolky s kečupem. Po koupališti nás čekal další program – hostina na zahradě a opékání buřtíků. Předškoláci si je zvládli opéct sami – jsou to přeci velcí šikovní kluci! Po zahradě jsme děti vykoupali a připravili na pasování. Každý si odnesl šerpu, knížku, pracovní sešit, nějaké dobroty, pamětní list se svým školkovským příběhem a naposledy si mohl vybrat z našeho narozeninového kufříku odměnu. Po té jsme si ve školce povídali o tom, co se nám líbilo a hodovali jsme. Když se setmělo, čekala je strašidelná stezka odvahy. Zvládli ji krásně. Všem předškolákům přeji MNOHO ÚSPĚCHŮ VE ŠKOLE a všem dětem KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Zapsala: Bc. Hana Škvrnová
 
2021 Sportovní den
2021 Sportovní den
Dne 25. 6. 2021 jsme měli sportovní den. Ráno jsme se přesunuli na sportoviště, trochu jsme se rozcvičili a zahráli si vybíjenou. Bohužel v tu dobu začalo pršet a my se museli schovat pod střechu. Když přestalo pršet, tak jsme si zahráli ještě chvilku vybíjenou a poté jsme měli pro žáky připraveno několik soutěžních disciplín. Nejdříve žáci běhali slalom a poté skákali snožmo přes mety. Když jsme ukončili tyto dvě disciplíny, tak jsme se přesunuli zpět do školy na svačinu. Po svačině jsme měli pro žáky připravenou další disciplínu ve škole – hod na šaška. Následně měla být pro žáky na sportovišti připravena ukázková hodina pana Denygra z kroužku „Bavíme se sportem“, ale počasí nám nepřálo a venku pořádně pršelo, tak jsme pokračovali dalšími soutěžními disciplínami ve škole. Nakonec jsme si to všichni i přes nepřízeň počasí užili a kdo vyhrál? No přece každý, kdo se zúčastnil.

Zapsala: Bc. Eva Sameková
foto viz galerie
Zprávičky ze školičky - květen, červen 2021
Zprávičky ze školičky - květen, červen 2021
28. 5. 2021 Batika triček
V posledních dnech v květnu jsme si ve školce batikovali trička. S pomocí paní učitelek si je děti navázaly a společně jsme si je „uvařili na červeno.“ Potom jsme je namočili do octové vody a začali jsme kouzlit. Děti s úžasem sledovaly, jak nám místa pod provázkem zůstávají bílá. Dětem se kouzlení moc líbilo. V tričkách nám to moc sluší!
1. 6. 2021 Dětský den
Ke dnu dětí jsme našim dětičkám připravili šipkovanou na Chatu pod Korunou. Cestou je čekaly úkoly, které si musely najít a splnit, aby se dostaly do cíle. Úkoly děti zvládly na jedničku. Stavěly mravenečkům mraveniště, řadily klacíky od nejmenších po největší, z přírodnin si vyráběly nástroje k písničce, kterou měly zazpívat. Zvládly i hry s padákem, skákání panáka a mnoho dalších. Na chatě prozkoumaly týpí a nechaly si namalovat na obličej obrázek, jaký se jim líbil. Pan Hrubý a paní Miháliková opekli dětem párečky k obídku, který byl zakončen sladkou tečkou. Po té už jsme slyšeli, jak přijíždí traktor s žebřiňákem, který nás odvezl ke školce na zmrzlinku. To byl zážitek! Děti byly z přepravy na zmrzlinku nadšené!  To ale nekončí! Na zahradě nás čekala paní Schmidová a paní Kučerová se svými koníky. Děti se povozily na zahradě a měly velkou radost! Akce byla velmi vydařená, děti unavené a spokojené. Děkujeme Žočkovým, paní Schmidové a Kučerové za krásné zážitky!
8. 6. 2021 Keramika
Druhý týden v červnu proběhlo v Mateřské škole další tvoření z keramiky. Tentokrát jsme si vyrobili hrnečky. Děti už přesně věděly, jak probouzíme hlínu. Navíc jsme si řekli, co je šlikr a na co se používá. Teď už známe skoro vše, takže prázdninové keramické tvoření zvládneme jistě s přehledem. Děti mají velkou pochvalu! Keramika je baví a jde jim to krásně!
17. 6. 2021 Závěrečný výlet Mladé Buky – Baldův svět
Díky rozvolnění opatření spojených s COVID 19, jsme mohli s dětmi vyrazit na závěrečný výlet. Děti se moc těšily, že pojedeme velkým autobusem. To ještě ale netušily, co je v Baldově světě čeká. Velký areál nabízel mnoho vyžití. Prolézačky, hrady, balónky, trampolíny, bazény, potůčky s přehradami, skákadla, sítě s balóny a další. Na posilněnou si děti k obídku daly řízek s brambůrkami. A kdo chtěl, povozili jsme ho na bobové dráze! Děti si výlet užívaly, jak jen to šlo. Vyčerpáním pak všechny na cestě zpátky spinkaly. Areál je opravdu krásný. Všem doporučujeme ho s dětmi navštívit.
22. 6. 2021 Den gramotnosti
V úterý 22. 6. 2021 jsme se staršími dětmi vyrazili na den gramotnosti do Teplic nad Metují. Akci pořádala MAS Broumovsko. Na prvním stanovišti jsme pekli dort podle pejska a kočičky. Na druhém se děti seznámily s příběhem z knihy Pohádky z broumovského dolíku. Mezitím byla pro děti připravena svačinka, kde si děti daly koláče, nebo muffinky a k tomu čajíček. Na třetím stanovišti čekali děti roboti a manipulace s nimi. Toto stanoviště děti obzvláště zaujalo. Následně jsme se naučili, jak vypadá krychle a snažili jsme si ji sami složit. Na posledním stanovišti děti vytvářely síť z provazu a probíhaly v ní, naučily se nechat zmizet kuličku, nebo porovnávat velikosti. Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další akci. 

Zapsala Bc. Hana Škvrnová, vedoucí učitelka MŠ
foto viz galerie
 
Školní výlet 2021
Školní výlet 2021
Dne 17. 6. 2021 jsme společně s mateřskou školou vyrazili na výlet do venkovního areálu Mladé Buky – Baldův svět. Po příjezdu na místo se žáci nasvačili a poté jsme vyrazili na atrakce. Děti si prolezly velké hrady – prolézačky. Snažily se najít si cestu do středu bludiště a zase zpět. Skákaly na trampolínách. Před obědem se ještě schladily v brouzdalištích. Po obědě jsme navštívili ještě několik atrakcí. Nakonec jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina se šla smočit do bazénu a odvážnější žáci se svezli na bobové dráze. A poté už jen hurá domů.

Zapsala: Bc. Eva Sameková
Foto viz galerie
 
Dětský den 2021
Dětský den 2021
Dne 1. 6. 2021 jsme pro děti přichystali oslavu svátku dětí. Žáci si zahráli na hledače pokladů. Společnými silami plnili zadané úkoly a luštili různé hádanky (střelba na cíl, rozluštění šifry, chození po lávce, hádání nebezpečných mořských živočichů). Za každý splněný úkol či vyluštěnou hádanku získali indicii, která vedla k místu uložení pokladu. Žákům se podařilo získat všechny indicie a nakonec nalezli slíbený poklad, který se opravdu třpytil.

Zapsala: Bc. Eva Sameková
Foto viz galerie
 
Škola otevřena 12. dubna 2021
Škola otevřena 12. dubna 2021
Základní škola otevřena pro všechny žáky 1. stupně. Mateřská škola otevřena pro předškoláky, kteří mají povinnou docházku a pro mladší děti rodičů, kteří pracují ve školství nebo v „první linii“.
 
Zápis do mateřské školy 2021
Zápis do mateřské školy 2021
Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod vyhlašuje
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok  2021/2022
v době od 2. května 2021 do 16. května 2021
na základě doporučení ministra školství bez osobní přítomnosti dětí ve školce.
Rodiče si mohou vyzvednout formuláře „Žádost o přijetí do MŠ“ a „Doklad o očkování“ na těchto webových stránkách školy v sekci „Dokumenty“.
Zákonný zástupce dítěte může podat Žádost o přijetí do MŠ a Doklad o očkování buď bez osobní přítomnosti - datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, případně ji zašle poštou na adresu: ZŠ a MŠ Martínkovice 240,  PSČ 549 73 nebo ji osobně přinese do školy (je nutné předem se domluvit telefonicky – 777 128 171.
V případě individuálních dotazů je Vám k dispozici Mgr. Naděžda Bláhová,
ředitelka školy, tel. 777 128 171.

Kritéria pro přijímací řízení dětí do mateřské školy
Ředitelka školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
Přednostně se přijímají děti v tomto pořadí:
 1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky
 2. děti ve věku 5, 4, 3 let
 3. děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu v Martínkovicích
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí.
 
Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022
Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022
Ředitelství školy vyhlašuje ve smyslu §46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje

Zápis do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do první třídy Základní školy a mateřské školy Martínkovice, okres Náchod  bude vzhledem k mimořádným opatřením a doporučení ministra školství probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce dítěte podá přihlášku k povinné školní docházce buď bez osobní přítomnosti (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), případně ji osobně přinese do školy nebo zašle poštou. Formulář Žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání je zveřejněn na těchto webových stránkách školy v sekci „Dokumenty“.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, je stanoveno období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce platí pro zákonné zástupce, jejichž děti se narodily od 01.09.2014 do 31.08.2015. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.
Pro osobní podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání volejte na tel. 777 128 171,  žádosti zaslané poštou posílejte na adresu: ZŠ a MŠ Martínkovice 240, PSČ 549 73

V případě individuálních dotazů je Vám k dispozici
Mgr. Naděžda Bláhová,
ředitelka školy, tel. 777 128 171

Co Vám naše škola nabízí?
 • počítačovou učebnu, v níž žáci pravidelně pracují už od začátku docházky (výukové programy + internet)
 • počítače v učebnách pro žáky 1. stupně (výukové programy + internet)
 • virtuální učebnu pro online výuku
 • interaktivní tabuli – možnost využití pro výuku ve všech ročnících
 • dobře vybavenou žákovskou knihovnu
 • pravidelnou individuální pedagogickou intervenci dětem s poruchami učení nebo chování
 • vstřícný přístup vyučujících s pochopením pro problémy dětí
 • možnost prezentovat se na školních akcích ve škole i na veřejnosti
 • školní družinu, která má k dispozici každé odpoledne počítače, tělocvičnu i hřiště
 • možnost pravidelného stravování se ve školní jídelně
spoustu zajímavých exkurzí, vzdělávacích programů, vlastních projektů…


 
Zprávičky ze školičky - prosinec 2020 až únor 2021
Zprávičky ze školičky - prosinec 2020 až únor 2021
V pátek 4.12.2020 proběhly v MŠ Veselé čertohrátky. V tento den se nám školka změnila ve školu pekelnou, kde děti plnily různé úkoly a zadání. Čertíci absolvovali zkoušku z čertoviku, uhlovědy, čertího jazyka a dalších velmi důležitých předmětů, aby se z čerta mohli stát například luciferem. Na konci byli čertíci odměněni čertovským vysvědčením, balíčkem se sladkostmi a ovocem.
Akce se dětem moc líbila.
V úterý 8.12.2020 proběhlo pečení cukroví ve školce. S dětmi jsme připravili  těsto na kokosové kuličky a vytvořili je. Dále jsme vykrájeli a upekli perníčky a z "hadů", které jsme si vyváleli, upekli rohlíčky. Děti měly připravenou krabičku na cukroví, kterou si samy vyrobily. Na konci si ji cukrovíčkem naplnily a odnesly domů. MŇAM!
V pondělí 14.12.2020 jsme se po příchodu do školky nestačili divit. Ve školce nám stál veliký strom. No, ano! Ten nám přinesl Ježíšek! Tak jsme si ho společně nazdobili a připravili, aby nám pod ním mohl nechat nějaké dárečky. Děti velmi pěkně spolupracovaly na zdobení.
V pátek 18.12. 2020 k nám do školky konečně dorazil Ježíšek. Děti na svačince netrpělivě čekaly na zvonění zvonečku. Když zazvonil, rychle jsme sešli dolů a viděli krásný stromeček, který jsme si sami ozdobili. Pod ním bylo plno dárečků. Nesměli jsme zapomenout poděkovat Ježíškovi, proto jsme na něj z okna zavolali "Děkujeme Ježíšku!!" a mohli jsme se pustit do rozbalování. Děti měly velikou radost z nových hraček a pomůcek. Asi byly celý rok moc hodné, že nám Ježíšek nadělil tolik pěkných věcí. Nakonec jsme usedli ke slavnostnímu obídku, kde nás čekala čočková polévka a bramborový salát a řízek. Děti si moc pochutnaly a pustily se do cukroví od maminek.
Moc děkujeme paní kuchařce Nentvichové za připravení slavnostního obídku a mamince od Medušky Márové, za plyšáčky pro děti, které si mohly odnést domů. Měly obrovskou radost. DĚKUJEME


11.1.2021 Zimní olympiáda v MŠ
Hned na začátku ledna jsme byli s dětmi velmi potěšeni, jelikož celou naši zahradu přikryla sněhová peřina. Proto jsme hned sněhu využili a naplánovali zimní olympiádu. Děti zde mohly soutěžit v mnoha dispiplínách, které je bavily a užívaly si je. Na konci získaly sladkou olympijskou medaili. MŇAM!
19.1.2021 Jízda na saních za sněžným scooterem
Sněhu máme stále plno! Tak stavíme sněhuláky, igloo, bobujeme a zimu si užíváme, jak jen to jde! Největší zážitek ale přišel, když nám pan starosta nabídl sáňkování za sněžným scooterem. To byla paráda! Dětem se netradiční ježdění moc líbilo a ještě celý týden na něj vzpomínaly. Děkujeme panu starostovi za nevšední zážitek!
21.1.2021 Zimní tvoření
Ve čtvrtek 21.1. proběhlo v MŠ zimní tvoření. Deti si sestavily vlastní vesničky a vyrobily dřevěného sněhuláka. Práce s ručičkami nám jde velmi dobře!
27.1.2021 Pečení odpolední svačinky
Týden na téma Hrnečku vař, nás naučil, jaké zdravé věci máme jíst často, aby bylo naše tělíčko spokojené. Někdy ale máme také chuť na něco dobrého. Po přečtení pohádky " Jak pejsek a kočička pekli dort", jsme se rozhodli, že pejskovi a kočičce ukážeme, co vše se do takového dortu dává. Proto jsme si udělali společně těsto, naplnili malé dortíčky, upekli, nazdobili a nakonec snědli k odpolední svačince.

25.2.2021 Karneval v MŠ
Karneval v naší školce jsme museli odložit z důvodu karantény ve školce. Ani tak jsme si ho ale nenechali ujít! Naši školku navštívili krásné masky. Byli to princezny, víly, piráti, kočička, policista nebo beruška a spiderman. Pro děti byla připravena velmi pestrá zábava, a tak jsme si karneval společně moc užili! Nakonec dostaly děti ocenění za krásnou masku, plyšáčka a knížku. Děkujeme Meduščině mamince a babičce za odměny pro děti! Přeji Vám všem pevné zdraví!

Zapsala: Bc. Hana Škvrnová, učitelka MŠ
foto viz galerie


 
Mateřská škola otevřena 16. února 2021
Mateřská škola otevřena 16. února 2021
Uzavření MŠ v důsledku karantény - COVID-19
Uzavření MŠ v důsledku karantény - COVID-19
Z rozhodnutí ředitelky školy a po projednání se zřizovatelem Obec Martínkovice je mateřská škola od 8. 2. 2021 do odvolání  UZAVŘENA v důsledku karantény (Vyhláška 14/2005 Sb., §3, bod 2). Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 naleznete v sekci Dokumenty na těchto webových stránkách. Hodně zdraví všem.
Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka
 
 
Pf 2021
Pf 2021
Ať jdete v příštím roce tou správnou cestou provázenou
pevným zdravím, štěstím, úspěchem a pohodou v osobním
i v pracovním životě.
Klidné Vánoce přejí
děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Martínkovice
Adventní vyučování
Adventní vyučování
Na začátku prosince se nám sešli žáci v plném počtu opět ve škole. Protože už začal adventní čas, rozjeli jsme projektovou adventní výuku. Bylo potřeba, aby si žáci opět zvykli pracovat ve škole a vstřebali přechod z pohodové domácí výuky na školní režim.
Na každý den jsme žákům připravili jedno adventní nebo zimní téma, ke kterému měli rozluštit indicie.  První týden bylo na řadě opakování učiva v pracovních skupinkách a další týdny přišlo na řadu i nové učivo. Vše formou pracovních listů a skupinové práce. Měli jsme čtenářské dílny, adventní luštění, zimní olympiádu i s prezentací jednotlivých sportů, kdy žáci výtvarně ztvárnili jednotlivé sportovce.
Poslední týden dostali žáci od učitelek dárek v podobě Velké agentské hry. V rámci agentského výcviku plnili žáci různé vědomostní nebo fyzické úkoly. Rozvíjeli spolupráci a logické myšlení.
Poslední týden také patřil přípravě na malé vánoční posezení, kde si žáci předávali vlastnoručně vyrobené dárky, ochutnali cukroví a popřáli si šťastné a veselé Vánoce.

Zapsaly: Bc. Eva Sameková a Mgr. Michaela Meisnerová
Oznámení
Oznámení
Oznamujeme, že mateřská školka bude otevřena dne 2. listopadu 2020, pokud vláda nerozhodne jinak. Učitelky se už velmi těší na Vaše děti. Přeji pevné zdraví všem.
Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka školy
Uzavření MŠ v důsledku karantény - COVID-19
Uzavření MŠ v důsledku karantény - COVID-19
Z rozhodnutí ředitelky školy a po projednání se zřizovatelem Obec Martínkovice je mateřská škola od 19. 10. 2020 do odvolání  UZAVŘENA v důsledku karantény (Vyhláška 14/2005 Sb., §3, bod 2). Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 naleznete v sekci Dokumenty na těchto webových stránkách. Hodně zdraví všem.
Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka
 
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Ve dnech 10. a 11. září 2020 jsme pro naše žáky uspořádali společně s DDM Ulita adaptační kurz. Cílem bylo zapojit nové žáky do kolektivu, lépe se poznat navzájem i s učiteli a po dlouhé pauze z minulého roku nastartovat aktivní spolupráci. Využili jsme prostor kulturního domu obce Martínkovice a Chaty pod Korunou.
První den jsme začali hrami na opakování jmen a trochu jsme se u toho rozhýbali. Pak jsme se vrhli na projekt. Letošním tématem a výzdobou ve škole je podmořský svět a tak se náš projekt zabýval právě tímto tématem. Na velký plakát žáci ve 4 skupinách zaznamenali oceánská patra a živočichy, kteří v nich žijí. Zjistili, jaké jsou podmínky u hladiny i na dně oceánu. Vyzkoušeli jsme si pokus se slanou vodou a odpoledne jsme vyráběli chobotničky z vlny.
Druhý den probíhal na Chatě pod Korunou. V týmové hře zachraňovali velrybu uvízlou na souši, chytali obří míč nebo s ním hráli na honěnou v kole. Hry jsme prokládali aktivitami na zahřátí i odpočinek. Nakonec jsme si společně opekli buřty a vychutnali si sluneční paprsky. Žáci byli aktivní, všichni se zapojovali a podporovali a všechny nás to nabilo do nového školního roku.

Zapsala: Mgr. Michaela Meisnerová, třídní učitelka
*foto viz galerie
 
Vítání prvňáčků - 1. 9. 2020
Vítání prvňáčků - 1. 9. 2020
Nastalo 1. září 2020 a zahájení nového školního roku 2020/2021. Do lavic usedli noví žáci 1. ročníku v doprovodu rodičů. V letošním roce to jsou 4 prvňáčci. Na slavnostní zahájení přišla paní místostarostka Jana Žouželková, proslovu se ujala paní ředitelka Mgr. Naděžda Bláhová a představena byla nová paní učitelka Mgr. Michaela Meisnerová. Žákům i rodičům jsme popřáli úspěšný start v novém období života a bohužel jsme museli zmínit i nestabilní situaci okolo nemoci Covid19. Slavnostní náladu jsme si ale udrželi a prvňáčky jsme náležitě uvítali šerpou, pamětním listem a spoustou dárků. Některé dárky byly pro zábavu např. plyšáci, které přinesla paní Žouželková, jiné směřovali přímo do vyučovacích lavic jako pomůcky. Zatímco si žáci rozbalovali a prohlíželi dárečky, s rodiči jsme vyřídili organizační záležitosti. Doufejme, že nový školní rok se ponese v pevném zdraví a budeme moci uskutečnit všechny akce, které máme naplánované.

Zapsala: Mgr. Michaela Meisnerová, třídní učitelka
*foto viz galerie

 
Školní rok 2020/2021 - zahájen!
Školní rok 2020/2021 - zahájen!
Pro některé žáky velmi dlouhé prázdniny skončily, je čas začít se vzdělávat. Sešli jsme se v plném počtu, přivítali nové žáky, takže s chutí do učení. Přeji všem hodně příjemných zážitků z poznávání nových věcí a hezké známky. Zaměstnancům školy přeji pevné zdraví a hodně sil při plnění si svých pracovních povinností. 
Vaše ředitelka.
 
Ukončení školního roku 2019/2020
Ukončení školního roku 2019/2020
Po nesnázích způsobených pandemií coronaviru, které jsme museli letos všichni překonat, jsme se dočkali  netradičního ukončení školního roku.
Předávání vysvědčení proběhlo již v pátek 26. 6. 2020 . Nezúčastnili se ho všichni žáci, ale pouze ti, kteří od 25. 5. 2020 navštěvovali školní skupinu.
Na konci tohoto školního roku přejeme všem příjemně strávené prázdniny a mnoho úspěchů do dalších školních i neškolních let.
Pedagogický sbor učitelek ZŠ a MŠ Martínkovice

Zapsaly: Bc. Eva Sameková, Alena Vaněčková
 
Projekty: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Projekty: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Jako každý rok žáci dostali, díky zapojení do projektů
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, balíčky ovoce – grep, kumqat, jablko, kiwi a několik mléčných produktů  – bílý jogurt, kakaový tvaroháček a kakaové mlíčko. Abychom těchto výrobků plně využili, připravili jsme si s žáky doprovodný program s výrobou několika zdravých nevařených pokrmů.    
Nejdříve si žáci zkusili sami vymyslet, co by se z daných surovin dalo vytvořit za zdravý pokrm. Poté jsme se pustili do kuchtění. Společnými silami  vytvořili krásně naservírovanou zdravou svačinku. První svačinka se skládala ze sladkých pokrmů - nastrouhaného jablka s  jogurtem, tvaroháčkem  a  skořicí, ovocného salátu s jogurtem a ovocného špízu. Druhá svačinka obsahovala slané pokrmy -  zeleninový salátu z mrkve, zelí a jogurtu s mrkvovými hranolky s česnekový dipem z jogurtu.
Všechny výrobky se nám moc povedly a hlavně jsme si pochutnali. Žáci mohli vyzkoušet, že i zdravá svačinka může chutnat výborně.
Děkujeme za tuto možnost a probíhání těchto projektů.

Zapsaly: Bc. Eva Sameková, Alena Vaněčková, foto viz galerie

 
Akce MŠ - leden - březen
Akce MŠ - leden - březen
Sněhulákový den
Sněhuláci rychle ven, ať neroztajete!!! Ale nebojte se, to jsou přece děti ze školky a ještě k tomu jeden nafukovací sněhulák od naší kamarádky Medušky, která nám ho s maminkou půjčila. Děkujeme. No, není to prima mít sněhuláky přímo ve školce?! Každý byl jiný a přece to všichni byli sněhoví páni. Celé dopoledne jsme soutěžili v různých zimních disciplínách – stavěli jsme sněhuláky z víček, pěkně ve dvojicích, abychom si procvičili práci v „týmu“. Velké děti „obšívaly“  papírové sněhuláky barevnými stuhami. A malé děti si vytvořili sněhuláčky z vatových koleček.

Divadlo
Pohádkový příběh „Princezna ze mlejna“ děti znají z televize. Ale v divadle – to je přece jenom jiná atmosféra. Děti se učí základům společenského chování v „praxi“. Děj pohádky a herecké výkony děti zaujaly. Musím všechny pochválit, děti vědí, jak se v divadle chovat a co se sluší a patří. Dělá nám to velkou radost. Tak se těšíme zase někdy v divadle.

ZOH
Zimní olympijské hry bez sněhu? Jde to, v naší školce jsme si opět uspořádali zimní olympiádu, i když nám „Paní ZIMA“ se sněhovou nadílkou nepřeje. Na začátku jsme si pověděli něco o historii olympijských her, tradici olympijského ohně, olympijské vlajce a kruzích.  Soutěžili jsme v lyžování, koulení koulí, děti se svezly ve sněžném „bobu“, zahrály si na hokejisty. Dopoledne se vydařilo a zasloužené medaile si děti hrdě odnesly domů.

Plavecký výcvik
Letošní plavecký výcvik je za námi. Opět jsme si to pořádně užili, něco  nového se naučili a celkově se „ve vodě“ zdokonalili. S našimi kamarády z božanovské školky jsme měli bazén jen pro sebe. A to byla největší paráda.

Bobujeme
Hurá, sníh!!!! Honem na kopec, než nám ta bílá peřina zase roztaje.  Ze školkových zásob jsme vzali barevné „lopaty“ a honem na kopec za bývalou „malou školou“. Možná bylo místy více listí a suché trávy, ale i na té trošce sněhu to bylo moc fajn. Všichni si to užili, všichni se svezli a všichni možná poprvé a naposledy tuto zimu poznali, co jsou to ZIMNÍ RADOVÁNKY  v praxi.
Pohádkové toulání /bez fotek/
Týdenní „pohádkové toulání“ nás v letošním roce seznamuje s klasickými pohádkami. Prohlubujeme si znalosti, vytváříme tematicky zaměřené výrobky ke každé pohádce a u dramatizace pohádek si své vědomosti zkoušíme. Je prííma se u hraní učit a u učení si hrát.

Pečení masopustních koláčů
V úterý 25. března 2020 jsme se pustili do pečení a to hned masopustních koláčků. Zábava a dobroty k masopustu přece patří. Zítra nás čeká karneval, na který se děti hodně těší. A tak jsme si to těšení zpříjemnili „voňavou“ prací. Děti si vyválely kuličky, vytvarovaly je do podoby koláčků. Pro ty menší to byla velká práce, ale krásně to zvládly všechny děti. Však se podívejte do fotogalerie. Jo a koláčky – tak ty byly moooc dobré. Děti si je odnesly domů.

Karneval
Ve středu 26. února 2020 se ve školce sešla spousta masek - klaun, spidermani, rozkvetlá slunečnice, pejsek, zemědělec, dráček, Elzy......  Dobrá nálada nechyběla a děti si užily veselé, zábavné a hravé dopoledne. Nejvíce se ovšem opět líbila židličkovaná - každý chtěl vyhrát. Nakonec děti házely obručí a každé si domů odneslo plyšového kamaráda.
ZŠ den otevřených dveří pro MŠ
Ve středu 4. března 2020 jsme byli pozváni na „Den otevřených v místní ZŠ“. Akci připravily učitelky a děti ze školy. Vřelé uvítání, pohádka „O třech prasátkách“ a společný tanec na začátek. Na malé děti pak čekala prohlídka školy, kterou je provedli jejich školou povinní kamarádi. Dále bylo připraveno mnoho soutěží, ale i třeba poznávání zvířátek a výroba pejska. Ve školní družině měly děti zajištěn pitný režim a malé a zdravé ovocné pohoštění. Bylo to moc prima dopoledne, děkujeme!!!

Zapsala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ
Mateřská škola v provozu
Mateřská škola v provozu
Pokud máte zájem umístit své dítě (které bylo řádně přijato do naší mateřské školy) do školky v měsíci dubnu 2020, postačí den předem dítě přihlásit na tel. 777 128 171. Přeji hodně zdraví a optimismu v této nelehké době.
Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka školy
 
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 - nově
Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 - nově
Zápis do první třídy Základní školy Martínkovice bude vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zákonný zástupce dítěte podá přihlášku k povinné školní docházce buď bez osobní přítomnosti (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), případně ji osobně přinese do školy nebo zašle poštou. Formulář žádosti o přijetí (přihlášky) k povinné školní docházce je zveřejněna na těchto webových stránkách školy (na konci fotogalerie)
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, je stanoveno období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce platí pro zákonné zástupce, jejichž děti se narodily od 01.09.2013 do 31.08.2014. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.
Pro osobní podání žádosti či žádosti zaslané poštou, prosíme, čiňte toto na adresu:
ZŠ a MŠ Martínkovice 240, PSČ 549 73

V případě individuálních dotazů je Vám k dispozici Mgr. Naděžda Bláhová,
ředitelka školy, tel. 777 128 171
 
ZÁPIS do I. třídy pro školní rok 2020/2021
ZÁPIS do I. třídy pro školní rok 2020/2021
Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Ředitelství školy vyhlašuje ve smyslu §46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Z  Á  P  I  S
do I. třídy pro školní rok 2020/2021,
 který se koná ve čtvrtek 16. dubna 2020
v době od 14.00 do 16.30 hod.
ve školní budově č.p. 240

K zápisu se dostaví všechny děti narozené
od 1. 9. 2013  do  31. 8. 2014.

S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz
a Kč 45,- na žákovské razítko.
 
Co Vám naše škola nabízí?
 • počítačovou učebnu, v níž žáci pravidelně pracují už od začátku docházky (výukové programy + internet)
 • počítače v učebnách pro žáky 1. stupně (výukové programy + internet)
 • interaktivní tabuli – možnost využití pro výuku ve všech ročnících
 • rozšíření výuky anglického jazyka
 • dobře vybavenou žákovskou knihovnu
 • pravidelnou individuální pedagogickou intervenci dětem s poruchami učení nebo chování
 • vstřícný přístup vyučujících s pochopením pro problémy dětí
 • možnost prezentovat se na školních akcích ve škole i na veřejnosti
 • školní družinu, která má k dispozici každé odpoledne počítače, tělocvičnu i hřiště
 • možnost pravidelného stravování se ve školní jídelně
 • spoustu zajímavých exkurzí, vzdělávacích programů, vlastních projektů…
Den otevřených dveří pro mateřské školy
Den otevřených dveří pro mateřské školy
Dne 4. 3. 2020 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro děti MŠ Martínkovice a MŠ Božanov. Na plánovanou akci jsme se s žáky připravovali dlouho dopředu. Nácvikem vystoupení, výrobou dárečků, přípravou kulis, soutěží a pohoštění. V očekávaný den děti dorazily na devátou hodinu a odjížděly kolem poledne. Nejdříve žáci provedli děti po celé škole, aby viděly, jak jednotlivé učebny a prostory vypadají. Žáci si pro školky připravili vystoupení – pohádku Tři prasátka a tanec „makarenu“. Dále bylo pro děti připraveno ovocné pohoštění, vyrábění pejsků, mnoho soutěží, poznávání zvířátek, společný zpěv a tanec. Děti se do všech činností zapojily s velkým elánem. Žákům se vystoupení povedlo a školkové děti byly ze všeho nadšené, ani se jim nechtělo odejít. Doufáme, že se jim tu líbilo a bude jim akce inspirací při výběru školy, kam by chtěly docházet.

Zpracovala Bc. Eva Sameková, foto viz galerie
 
Recitační soutěž v Jetřichově
Recitační soutěž v Jetřichově
Dne 19. 2. 2020 jsme s žáky naší školy navštívili Základní školu v Jetřichově, kde se uskutečnila recitační soutěž. Paní ředitelka nás  přivítala společně s žáky jejich školy. Poté nás žáci provedli celou budovou školy, včetně sklepu a půdy. Prostory se nám velmi líbily, neboť školu mají v bývalé továrníkovo vile a je zde spousta překvapivých místeček. Žáci společně s učitelkami pro nás připravili chutné pohoštění v podobě mrkvové pomazánky. Následně se začalo recitovat. Nejdříve si po vzoru paní učitelky rozcvičili mluvidla. První recitovali žáci naší školy a po nich místní. Bylo velmi těžké vybrat toho nejlepšího, neboť se všichni snažili a  měli pěkně zvolené básně. Žáci Jetřichova měli navíc spoustu názorných pomůcek k básním. Na památku si s cenami všichni odnesli pamětní list, který si nechali od všech přítomných podepsat. Bonusem bylo zajištění odvozu zpět hasičským vozem dobrovolných hasičů. Akce se velmi vydařila, spokojenost byla na obou stranách a velmi se těšíme na další spolupráci.

Zpracovala: Alena Vaněčková, učitelka a vychovatelka ŠD, foto viz galerie

 
Leden - PROJEKT VE ŠKOLE – OBEZITA
Leden - PROJEKT VE ŠKOLE – OBEZITA
   Obezita je velmi diskutovanou oblastí všech věkových kategorií. Dětí i dospělých s nadváhou neustále přibývá a to díky životnímu stylu, jaký žijeme. U dětí obezita vzniká  zejména tím, že mají málo pohybu, vysedávají u mobilů a počítačů a také příjmem nezdravých potravin. Děti konzumují hodně sladkostí, sladkého pití a slaných pochutin.
   Proto jsme se rozhodli děti více o nezdravých potravinách informovat, zamyslet se nad tím, co jedí a kolik času věnují pohybu.
Postupně jim budeme více přibližovat různé cviky a lehce dostupné sporty, které mohou doma nebo venku samy provozovat bez finančních nákladů. Hodně cviků samy znají, ale nepoužívají je.
Také je důležité, aby si uvědomily, čím jsou pro ně některé potraviny škodlivé a jaké důsledky pro ně obezita může mít v dospělosti.
   Děti se do projektu ochotně zapojily, cvičení je baví a sledování potravin také. Avšak chuť na problematické potraviny je zatím silnější. Myslím si a doufám, že je otázkou času a věku, kdy si vše  samy srovnají a uvědomí.
Na projektu se děti podílely psaním  svých jídelníčků, rozlišováním  potravin, sebehodnocením přístupu k životnímu stylu,  kolektivní výrobou  koláže, modelováním papírového ovoce a procvičováním některých protahovacích i posilovacích cviků.
   Až postupem času lze posoudit  dosažení nějakých výsledků. Budeme se na ně těšit!
Už nyní je velkým úspěchem, že děti o svých svačinkách přemýšlí a denně nám hlásí, co mají k jídlu zdravého.

Zpracovala: Alena Vaněčková, vychovatelka ŠD, foto viz galerie
Pf 2020
Pf 2020
Hezké prožití vánočních svátků,
do nového roku
hodně úspěchů v práci i osobním životě
a především pevné zdraví
přejí
děti, žáci a zaměstnanci                   
ZŠ a MŠ  Martínkovice
 
Akce školky - PROSINEC 2019
Akce školky - PROSINEC 2019
Divadlo – Dva sněhuláci o Vánocích
4. prosince jsme se vypravili do divadla v Broumově. Příběh byl o sněhulácích, kteří chtěli zažít ty pravé Vánoce. Spolu zabránili čertovi Vánoce lidem pokazit. Na oplátku dostali voňavou vánočku a dělali až do jara parádu u jednoho stavení. Pohádka byla přímo kouzelná a nejen dětem se moc líbila. Děkujeme.
Mikuláš s čertem a andělem ve školce
Kdo to klepe 5. 12. 2019?  Bílý pán, Mikuláš dnes přišel k nám …….. a bylo u nás veselo.
Děti se na tuto návštěvu moc těšily a naučily se básničku. Ráno jsme si také jednoho Mikuláše ze čtvrtky vyrobili. Mikuláš a andílkem byli moc hodní. Čertík nechal děti zacinkat s rolničkami. Děkujeme, bylo to krásné.  
Vánoční vyrábění s rodiči
Vánoční tradice s sebou přináší i zdobení našich domovů. Při odpolední akci 11. 12. 2019  si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit svícen, vánoční stromeček z přírodních materiálů, vánočního skřítka, andílka a ozdobu rybičky ze skořápek vlašských ořechů. Výrobky všech byly moc pěkné a my se těšíme na další společnou akci.
Vánoční přípravy
Vánoční přípravy jsou všude v plném proudu. I my ve školce jsme si  ozdobili okna, máme vánoční stromeček, ale hlavně jsme pekli perníčky a cukroví. Mňam! To byla vůně! Věříme, že všem bude chutnat.
Byl u nás Ježíšek …..
a přinesl nám spoustu dárečků. Nové nádobí do kuchyňky, nové míče a obruče, klukům nářadí a holčičkám česací hlavu, puzzle na mnoho způsobů, policejní auto, vysílačky,  mnoho nových a krásných knížek a dokonce letadlo. Každý si  pod stromečkem vybral svého plyšového kamaráda, kterého si mohl vzít domů.
Moc Ježíškovi děkujeme a přejeme všem krásné Vánoce. 
Zapsala: Bc. Lenka Slezáková
Akce školky v říjnu 2019
Akce školky v říjnu 2019
Kolektivní práce – v lese
Kdopak to na nás vykukuje z lesa? Které zvířátko už známe? Čím se živí? Jak se máme ke zvířátkům chovat a máme se jich bát?  To všechno a mnoho dalšího jsme si pověděli o zvířátkách.
Divadlo – „Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž uvádí
15. října 2019 jsme navštívili městské divadlo v Broumově. Divadelní představení bylo plné známých písniček a všechny děti se hodně nasmály. Bylo to moc prima.
Kino – V oblacích
Společně s dětmi ze ZŠ  jsme se 18. října vydali do broumovského kina na pohádku „V oblacích“. Příběh byl plný dobrodružství, ale vše nakonec skončilo dobře.
Máme  vlastní  stolní  hru
Trochu práce a pak hodně zábavy a legrace. Vyrobili jsme si svoji stolní hru, dřevěné figurky s prstovými  loutkami nám posloužily jako figurky.
Halloween   ve školce
Trochu tajemný, hodně strašidelný – takový už je halloween. My jsme si ve školce takový veselý halloween  uspořádali. Ale nikdo se nebál. S „Dádou“ a s plyšáky jsme si zacvičili na písničku„Strašidýlko Emílek“. Zasoutěžili jsme si, všichni si to moc užili a domů si odnesli sladké „strašidelné“ odměny.
Zapsala: Bc. Lenka Slezáková
 
Čert, anděl a Mikuláš 2019
Čert, anděl a Mikuláš 2019
Dne 5. 12. 2019 naši školu navštívila známá trojka – čert, Mikuláš a anděl. Hodné žáky obdaroval anděl. Ti, co již maličko zlobí, museli zarecitovat báseň nebo zazpívat písničku, aby něco dostali. No a ti nejzlobivější museli hodně přesvědčovat, aby si je čert neodnesl.
Nakonec měli žáci zejména na čerta mnoho otázek, že jsme si mysleli, že ani neodejdou. Tak jsme jim s žáky nakonec na rozloučenou zazpívali písničku.
Naštěstí jsme zůstali i po této návštěvě v plném počtu a mohli dále pokračovat ve výuce. 
Zapsala: Bc. Eva Sameková
 
Akce školy v listopadu 2019
Akce školy v listopadu 2019
Dušičky
Dne 1. 11. 2019 jsme připravili pro žáky akci, která je měla seznámit s tradicí Dušiček. Něco jsme si o Dušičkách řekli (lidový název je Památky všech zemřelých). Vyrobili jsme si se žáky dušičkové dekorace, které se žákům velice povedly. Potom jsme vyrazili na dušičkový pochod za pokladem. Cesta za pokladem byla plná dušičkových a halloweenských úkolů. Žáci například poznávali, z čeho je uvařen kouzelný lektvar, poznávali, co je ukryto v tajemném pytlíku, nebo ochutnávali tajné pokrmy. Na konci cesty žáci našli poklad. Poté jsme se vrátili do kulturního domu, kde jsme si společně dali k obědu upečené špekáčky a vlastnoručně upečené sušenky.

Vánoční jarmark
Dne 23. 11. 2019 proběhl prodej výrobků našich žáků v Božanově na akci pořádané obcí Božanov a mateřskou školou Božanov, čímž bychom jim rádi poděkovali za pozvání. Na akci bylo možné zakoupit nejen výrobky našich žáků, ale i dětí z mateřské školy Božanov a další ruční výrobky a vánoční dekorace. Pro všechny bylo připraveno něco na zub od nás učitelek, ze školy i ze školky, a teplý čaj na ohřátí. Myslím si, že celou akci provázela příjemná vánoční atmosféra.
Hned další sobotu 30. 11. 2019 proběhl prodej výrobků našich žáků v Martínkovicích na akci adventní tvoření. I zde byla nádherná vánoční atmosféra. Návštěvníci si mohli vyrobit adventní dekoraci a na konci akce se rozsvítil obecní vánoční stromek za zpěvu koled. Též bych ráda poděkovala organizátorům za  možnost se zapojit do této akce.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, co si od nás něco zakoupili a podpořili tak naši školu.
Zapsala: Bc. Eva Sameková
 
Zprávičky ze školičky - LISTOPAD 2019
Zprávičky ze školičky - LISTOPAD 2019
Pečení svatomartinských rohlíčků
Pátek 8. října 2019 byl ve znamení velkého pečení. Každý  z nás si vyzkoušel, co všechno obnáší pečení svatomartinských rohlíčků. Ochutnávat – joo, tak to umí každý.  Ale děti byly moc šikovné a všem dětem se práce moc dařila.  A rohlíčky? Ty všem moc chutnaly!
A tak se ještě necháme překvapit, jestli Martin v pondělí přijede opravdu na bílém koni.  

Svatý Martin u nás ve školce
„Na svatého Martina bývá bílá peřina“ a také „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“ 
První sníh je pro děti vždycky velký svátek. Letos jej Martin bohužel nepřivezl, ale to nevadí. My jsme si ve školce o Martinovi povídali, vyprávěli jsme si o příběhu se žebrákem, která se k němu váže, vyrobili jsme si vlastní lucerničky a podkovy, a také bílého koně. A učíme se hezkou písničku o Martinovi. Také jsme si četli o Aničce a jejím čekání na první sníh. Jen svatomartinské rohlíčky z pátečního pečení už nám nezbyly.

Ulita – keramika
Na čtvrtek 14. listopadu 2019 se všichni z nás těšili, vyjeli jsme za Dášou do Ulity na keramiku. Jako vždy jsme se v Ulitě měli báječně. Trochu jsme zpívali, trochu si hráli, hodně jsme svačili a také vyráběli z keramiky. Bylo moc príííma. Děkujeme, Dášo!

Plavání – 19. 11. 2019
Tak a je to tady – začal nám opět plavecký výcvik. Hurá!!!

Obora Martínkovice
V pátek 22. listopadu 2019 jsme se vydali na takový malý výlet za zvířátky. Ve školce jsme připravili do tašky kaštany, se kterými jsme si na podzim hráli, na školkové zahradě opadalo ještě pár jablíček. Autobusem jsme dojeli na horní konec Martínkovic, kde se nachází obora se zvířátky. Uvítali nás nejdříve dva velcí berani – možná chtěli něco dobrého. Po zahradě se procházeli krocani, krůty, na střeše seděli holubi. Na nás už ale čekala naše kamarádka ze školky - Pepička s maminkou,  která nás vzala přímo za zvířátky do obory. Všichni jsme se pustili do krmení zvířátek, bylo to moc prima. Zvířátka chodila přímo až k nám, dokonce se některá nechala pohladit. To se všem moc líbilo. Ale zásoby dobrůtek pro zvířátka došly, a tak jsme se s nimi rozloučili. Moc děkujeme, bylo to moc fajn. Zase se někdy určitě přijdeme podívat.

CIRKUS  SE  ZVÍŘÁTKY
Se svými zvířecími kamarády přijeli do MŠ Božanov manželé Paldusovi. Byli jsme na toto cirkusové představení pozváni a moc děkujeme. Děti nadchlo žonglování s míčky, kroužky a kouzelnické vystoupení. Zvířátka, ta byla samozřejmě nejlepší!! Děkujeme.
Zapsala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ
*foto viz galerie
 
Akce školy v říjnu 2019
Akce školy v říjnu 2019
Výlety za kulturou
Od začátku roku jsme již 3 krát vyrazili s žáky na kulturní akce. Dvakrát jsme vyrazili do divadla v Broumově a jednou do kina.
Poprvé jsme jeli do divadla 24. 9. 2019 na interaktivní představení o třídění odpadu, které se nazývalo Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak pozřel Karla. Během tohoto představení, krom zopakování si znalostí o třídění odpadu, mladší žáci získali a starší žáci si připomněli mnoho informací o postavách z naší historie a městech naší republiky. Žákům se vystoupení moc líbilo.
Na druhé vystoupení nazvané "Jak Svěrák Skácel Uhlíř aneb televizní věž uvádí, vyrazili žáci s paní učitelkou Morongovou a paní vychovatelkou Vaněčkovou v úterý 15. října 2019. Žáci se mi svěřili, že se jim vystoupení líbilo a že se na něm velice pobavili. Velikou legraci jsme zažili i po návratu, když mi žáci během dramatické výchovy, vyprávěli a předváděli scénky z vystoupení.
Dne 18. října 2019 jsme společně s MŠ Martínkovice a MŠ Božanov vyrazili do broumovského kina na pohádku V oblacích. Děti si užily krásnou pohádku, která vyprávěla o konfliktech mezi různými druhy ptáků, kteří si nakonec díky mláděti, které se zatoulá do hnízda jiného druhu, spřátelí. A my učitelky jsme si užily, když jsme viděly, jak krásně naši žáčci pomáhají a dávají pozor na mladší děti ze školky. Akce byla velice příjemná a osobně doufám, že takových společných akcí bude ještě do konce školního roku spousta.

Vyrábění dekorací z okrasných dýní
Jelikož dýně neodmyslitelně patří, nejen k halloweenu, ale také k podzimu a jsou tedy často součástí podzimních dekorací, tak jsme v úterý 22. října 2019 o pracovních činnostech s žáky 2. - 5. ročníku, vyráběli dekorace z malých okrasných dýní, které jsem dostala od paní Špoňarové z Božanova, které bych chtěla touto cestou velice poděkovat.
Dýni jsem uřízla vršek a žáci si ho přidělali párátkem ze strany zpět a do vzniklé díry si naaranžovali podzimní přírodniny, které jsme si nasbírali venku (větvičky se šípky, větvičky okrasných keřů, podzimní květy a větvičky růží). Žáky aranžování velice bavilo, a protože mám třídu plnou šikovných dětí, vzniklo mnoho nádherných výrobků. Doufám, že se dýně líbili rodičům, stejně jako mně. Žákům samozřejmě patří za tuto práci pochvala a poděkování, že když od někoho dostanou krásný materiál, tak se snaží z něho vyrobit nádherné výrobky a materiál neničí.

DDH Náchod
Dne 17. 10. 2019 se vydali žáci 4. a 5. ročníku na dětské dopravní hřiště v Náchodě. Vyrazili hned ráno vlakem do Náchoda. Když dorazili na dopravní hřiště, zamířili nejdříve do posluchárny, kde jim lektor dopravní výchovy prezentoval základní pravidla silničního provozu. Poté si je vyzkoušeli prakticky při jízdě na kole na dopravním hřišti. Poté se vydali opět vlakem na cestu zpět. Doufám, že se žákům výlet líbil a že se naučili mnoho nového.

Halloween
Dne 31. 10. 2019 žáci přišli do školy v halloweenských kostýmech. A celé dopoledne plnili halloweenské úkoly z českého jazyka, z matematiky a z anglického jazyka. Upekli jsme si též halloweenské domácí sušenky. Dětem i nám učitelkám se akce moc líbila, protože se žáci naučili, formou zábavy, mnoho nového a ještě jsme zažili spoustu legrace.

Zapsala: Bc. Eva Sameková
Kroužek vaření - říjen
Kroužek vaření - říjen
První kroužek vaření proběhl ve čtvrtek 10. října 2019. Na tomto kroužku jsme s žáky vařili ovocný sirup, vyrobili jsme přes sedm litrů sirupu. Některý si žáci odnesli domů a zbytek budeme používat na zajištění pitného režimu na akcích pořádaných školou. Druhý kroužek vaření proběhl o čtrnáct dní později. Se žáky jsme pekli rychlé kynuté koláče, plněné tvarohovou náplní a zdobené domácí marmeládou. Než se koláčky upekly, tak jsme si udělali jednohubky s vaječnou pomazánkou. Obě vaření jsme si moc užili, zažili při vaření mnoho legrace a nakonec jsme si pochutnali a žáci si odnesli dobroty na ochutnávku i domů.
Zapsala: Bc. Eva Sameková
 
Zprávičky ze školičky
Zprávičky ze školičky
ZÁŘÍ  VE  ŠKOLCE –   UŽÍVÁME  si   KRÁSNÉHO POČASÍ
Září ve školce bylo príma. Přibylo nám několik nových kamarádů a kamarádek. Každý si užil krásné prázdniny, ale do školky se všichni už těšili. A bylo také proč, máme krásná nová okna, koberec v herně, linoleum v šatně a více prostoru na hraní.  Počasí nám v září přálo k dovádění na školkové zahradě  a prozkoumávání okolí školky. Užívali jsme si pískoviště, prolézačky, trampolínu, stavěli jsme skřítkům domečky, chodili jsme na vycházky a pozorovali jsme proměny v přírodě během přicházejícího podzimu.  
KDYŽ JSME SI JE NA JAŘE ZASADILI, TAK JSME SI JE NA PODZIM I VYKOPALI, UPEKLI a SNĚDLI  
Na jaře jsme si na školkovské zahradě udělali malý záhonek a zasadili jsme brambory. Léto uteklo,  natě byly po prázdninách  již suché, a tak jsme se jako zkušení zahradníci rozhodli, že brambory vykopeme. Kluci přijeli s nákladním vozem a vybírání mohlo začít. Všichni pomáhali, každý si chtěl sebrat alespoň jednu bramboru. Ale jak to bývá – všechny začátky bývají trochu složité. Úroda nebyla moc veliká, a tak se vešla na jedno „nákladní auto“ celá.  Ale my už víme, že BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE /teda vlastně  ani BRAMBORY/ No a hurá do kuchyně -  brambůrky jsme pečlivě omyli, nakrájeli a naskládali na připravený plech. A pak už nezbývalo než počkat, jakou dobrotu vytáhneme z trouby. My už jsme brambory pekli i vloni, tak víme, že se máme nač těšit. MŇAM a DOBROU CHUŤ !! Tak už víme, co všechno patří mezi ovoce a co je zelenina. Umíme plody třídit i podle barev, umíme je porovnat i podle velikosti.
Pečení MUFFÍNŮ
Ve středu 2. října 2019 jsme se pustili do pečení. Povídáme si tento týden hlavně o ovoci, a tak si upečeme muffíny z jablíček. Nejdříve jsme si povídali o surovinách, které budeme potřebovat, očichali jsme nejen jablíčka, ale také skořicový cukr. Na přípravě jsme se všichni spravedlivě podíleli. Oloupaná jablíčka jsme nastrouhali, přidali jsme mouku, prášek do pečiva,  špetku soli, cukr, vajíčko, zakysanou smetanu, skořicový cukr a olej. Těsto bylo potřeba pořádně zamíchat a ne všichni měli takovou sílu. Tak ještě, že tu máme tolik velkých předškoláků! Potom si každý naplnil své papírové košíčky těstem. A pak už jsme jen v herně čekali, než se vše upeče! Vychladlé muffínky jsme si dozdobili čokoládou a barevnou rýží. Každý si je odnesl domů a prý všem moc chutnaly.
Mezinárodní den zvířátek
4. října 2019 mají všechna zvířátka svátek. A děti přece zvířátka milují, tak jsme si o zvířátkách povídali. Prohlíželi jsme si knížky se zvířátky. Každý si pak vybral své oblíbené z našich plyšových kamarádů a pověděl ostatním dětem, co o něm ví, jak se jmenuje, kde žije, čím se živí. Všechny děti si pak vybraly zvířecí masku, kterou si vymalovaly. Ve školce jsme měli takový malý zvířecí karneval. Společně si pak všechny děti postavily pro zvířátka krásný domeček.
Zdravá zelenina
Naše paní kuchařka Dana Nentwichová je na nás moc hodná a připravila si pro nás bezva svačinku. Toustový chleba si musel namazat každý sám pomazánkovým máslem – to byla zkouška!! A pak si všichni připravený chlebíček ozdobili zeleninou, nejčastěji do podoby veselých obličejů.  Na výběr byla rajčata, okurky, paprika a mrkev. A na dokončení mohl každý použít ještě nastrouhaný sýr. Děkujeme a těšíme se na další „svačinové tvoření“.

Zpracovala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ
Foto viz fotogalerie 
Návštěva místní knihovny
Návštěva místní knihovny
Ve středu 25. září 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili místní knihovnu, která je umístěna v budově základní školy. Žáci se představili paní knihovnici Ludmile Frödové a krátce pohovořili o tom, co čtou ve volných chvílích. Paní knihovnice jim zase připomněla, jak správně zacházet s knihami. Tématem dnešní návštěvy byla pohádka z Broumovska - „Václavova zahrada“, která je zasazena do oblasti Hejtmánkovice - zahradní kolonie Ráj. Společně jsme si pohádku přečetli a vysvětlovali slova, kterým žáci ne zcela rozuměli. Dozvěděli jsme se, co všechno se na zahrádce dá pěstovat a jací živočichové zde žijí. Úžasná byla paní knihovnice, která měla připraveny všechny možné věci, o kterých žáci četli, aby měli možnost hned je prozkoumat. Tak například ochutnali mátu, o které se dočetli v pohádce. Povídali jsme si o medu, včelách, lasičce, krtkovi, žížalách, ovoci, zelenině a květinách. Součástí pohádky byl pracovní list se zahradní tématikou, který si žáci vybarvili. Na závěr si ještě mohli půjčit knihy domů. Návštěva knihovny se jako vždy velmi vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme paní Frödové za vstřícnost a příjemné prostředí. Návštěva knihovny byla pojata jako čtenářská dílna a vhodně doplnila hodiny českého jazyka - čtení.

Zapsala: Mgr. Naděžda Bláhová
foto viz fotogalerie

 
Školní rok 2019-2020 zahájen
Školní rok 2019-2020 zahájen
Prázdniny skončily, je čas začít se vzdělávat. Sešli jsme se v plném počtu, takže s chutí do učení. Přeji všem hodně příjemných zážitků z poznávání nových věcí a hezké známky. Zaměstnancům školy přeji pevné zdraví a hodně sil při plnění si svých pracovních povinností. 
Vaše ředitelka.
Školní rok 2018/2019 ukončen
Školní rok 2018/2019 ukončen

Krásné léto, plné sluníčka a modré oblohy, plné usměvavých tváří a výjimečných zážitků. Léto, které bude úplně podle vašich představ.

Přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Martínkovice

(v září na shledanou)

Turistický výlet – pochod Božanov – Otovice – Martínkovice
Turistický výlet – pochod Božanov – Otovice – Martínkovice

Dne 7. 6. 2019 jsme si pro žáky připravily maličko náročnější program. Ráno v 8.10 hod. jsme všichni vyjeli autobusem na dolní konec Božanova. Odtud jsme se přes pole vydali pěšky do Otovic, kde jsme si na zahradě naší hodné paní vychovatelky Aleny Vaněčkové upekli buřty. Po svačince a pomazlení se zvířátky, jsme se vydali po cyklostezce do Martínkovic. Poslední úsek cesty  „od Písku -  ke škole“, vedl po místní komunikaci. Během celé trasy probíhaly dvě soutěže. První soutěž tvořilo vypracovávání úkolů, prověřující získané znalosti. Druhou soutěží byla „poznávačka“ a sběr přírodnin. Následně byly soutěže vyhodnoceny a nejlepší byli oceněni. Děti přišly sice unavené, ale poznaly mnoho nového a zažily velké množství legrace. Z nasbíraných přírodnin si pak děti v družině vyrobily sádrový odlitek.

Zapsala: Bc. Eva Sameková, foto viz fotogalerie

 

Vystoupení ZUŠ v Broumově

Hned následující den, tedy 6. 6. 2019, jsme se vydali na vystoupení tanečních oborů ZUŠ, které mělo probíhat v Dřevníku, v klášterní zahradě. Jelikož jsme před vystoupením měli ještě čas, tak jsme si nejdříve dali svačinku v nádherném prostředí klášterní zahrady a teprve po svačince jsme šli na vystoupení. Několik skupin tanečníků, různých věkových kategorií, předvedlo mnoho krásných tanečních vystoupení.  Ta byla přímo úchvatná. Dětem se moc líbila a vystupující od nich sklidili bouřlivý potlesk.

Zapsala: Bc. Eva Sameková

Školní výlet - ZOO Dvůr Králové nad Labem
Školní výlet - ZOO Dvůr Králové nad Labem

Dne 5. 6. 2019 jsme se společně s MŠ Božanov a MŠ Martínkovice vydali na výlet do ZOO Dvůr Králové. Cesta byla sice v těch vedrech náročná, ale v ZOO jsme si to vynahradili. Nejdříve jsme se podívali do všech pavilónů, kromě pavilónu plazů, který byl ještě uzavřený z důvodu manipulace s jedovatými hady. Následně jsme prošli pěší Safari, až ke krásnému mohutnému lvovi. Když si žáci lva prohlídli, šli se prolézt malým lanovým centrem. Z něho slezli přímo u začátku trasy Safari busu, kterým se též svezli. Žáky velmi zaujalo, když jsme projížděli mezi zvířátky a zejména pštros, který procházel hned vedle Safari busu. Poté jsme se občerstvili, šli si prohlédnout pavilón plazů, kde žáci byli unešení velikostí některých z nich. Na závěr jsme navštívili dětské hřiště s lanovým hradem, kde v těsné blízkosti byl i obchod, ve kterém žáci měli možnost zakoupit si nějaký suvenýr. Bohužel poté jsme již museli jít na autobus. Výlet se nám velice líbil a shodli jsme se, že bychom tam klidně strávili daleko delší dobu.

Zapsala: Bc. Eva Sameková, foto viz fotogalerie

 

Zprávičky ze školičky - květen, červen
Zprávičky ze školičky - květen, červen

Brambory - když jsme si je zasadili – budeme i sklízet. Jarní práce na zahradách a zahrádkách jsou v plném proudu. My jsme si na školkové zahradě připravili záhon a zasadili jsme brambory. Budeme společně sledovat, jestli se nám pěstování bude dařit. Na podzim snad budeme i sklízet, a pak si něco dobrého uvaříme nebo upečeme. A protože jarní práce, to není jen sázení brambor, zaseli jsme si spoustu bylinek a taky okrasných dýní. Každý den kontrolujeme, jak vše krásně roste. DEN  MATEK v KD v Martínkovicích. Druhá květnová neděle patří všem maminkám a babičkám. Na letošní sváteční neděli 12. května 2019 si děti připravily pro maminky básničky a zatancovaly „kočičí“ taneček. Každé z dětí mělo pro svoji maminku připravené malé překvapení – přáníčko a vlastnoručně vyrobenou vázičku. Maminky – máme Vás moc rádi. Chovatelská přehlídka trofejí . Ve čtvrtek 16. května 2019 jsme se šli podívat na přehlídku mysliveckých trofejí do KD v Martínkovicích. Výstavou nás provedl pan Petr Žoček, který nám zodpověděl i všechny dotazy. Děti mohly porovnávat trofeje jelena a srnce, zaujaly je trofeje z muflonů, ale třeba i z prasete divokého. Děkujeme. Rodina – základ života - Mezinárodní den rodiny 15. května 2019  Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí. I my jsme si ve školce celý týden o rodině povídali a tvořili.  Ulita – keramika. V pátek 17. května 2019 jsme se opět vydali do Ulity za milou Dášou Zbořilovou do keramické dílny. A protože jsme si celý týden povídali o rodině, naše tvoření z hlíny bylo na dané téma. Dětem se práce moc dařila. Dášo, děkujeme! Honza a čert – divadlo Broumov. V pátek 24. 5. 2019 jsme se vydali do divadla. Známá postava klasických českých pohádek „Honza“ prochází světem, aby se mnohému naučil, všude se dobře díval a nakonec si nevěstu vyhledal. Tentokrát se na své cestě pustí do křížku s čertem Hejhulákem, který lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to bude s Marjánkou a její panímámou. DOPRAVNÍ  VÝCHOVA  a  ZÁKLADY  PRVNÍ  POMOCI. Znát pravidla silničního provozu, ale také umět poskytnout první pomoc. O tom všem jsme si povídali, ale také jsme vyráběli a něco si vyzkoušeli. DEN  DĚTÍ  ve školce. Oslavu Dne dětí jsme u nás ve školce uskutečnili v pátek 31. 5. 2019. Na zahradě byly pro děti připraveny soutěže, které měly prověřit jejich obratnost a rychlost. Snažil se opravdu každý, a i když spousta činností vypadala jednoduše, splnění některých vyžadovalo i trpělivost. Děti dostaly medaile, sladkou odměnu a nového kamaráda plyšáka. Toho si každý poslepu vylosoval, aby vše bylo spravedlivé. VÝLET  DO  ZOO – Dvůr Králové nad Labem. Dne 5. 6. 2019 jsme vyrazili autobusem na závěrečný školkový výlet. Cesta nám poměrně rychle ubíhala a když autobus zastavil před zoologickou zahradou, už jsme se všichni moc těšili. Viděli jsme mnoho zvířátek, lemury, veverky, hyeny, slony, žirafy, hrošíky. Pozorně jsme si prohlédli šimpanze, který nám zapózoval, a pak také gorilu, která se snažila přijít na kloub „míči v kleci“ – obdoba ježka v kleci. Byli jsme se také podívat na obrazy Zdeňka Buriana v galerii. Výlet byl moc prima a počasí? To nám dopřálo opravdu teplíčka a sluníčka dostatek. Skákací hrad ve školce. V červnu měly děti možnost užít si skákací hrad přímo na zahradě naší školky. Není nic lepšího, než mít „pouť“ přímo ve školce. Děkujeme panu starostovi. Muzeum Broumovska – workshop. Ve středu 19. června 2019 jsme se zúčastnili akce pořádané MAS Broumovsko. Muzeum bylo na necelou hodinu jen naše a všechny děti se snažily vysvobodit ze zakletí bílou paní. Jednotlivými stanovišti nás provázeli žáci ZŠ Masarykova z Broumova. My jsme hledali ruličky s úkoly a na připravených pracovních listech jsme pečlivě zaznamenávali objevené indicie. A na konci nás čekala truhla v pokladem – zlatými mincemi /samozřejmě čokoládovými/ a pracovní listy s bílou paní. Akce se nám moc líbila. Těšíme se zase příště. Děkujeme. Ulita Broumov – závěrečná keramika. Z muzea jsme spěchali za Dášou Zbořilovou do Ulity. Čekalo nás poslední glazování našich výrobků – rodiny. S Dášou jsme dali výrobky do pece a teď už jen čekáme, jak se nám vše povedlo. Tak zase po prázdninách v Ulitě. Přednáška „MĚSTSKÉ  POLICIE s ukázkou výcviku policejního psa“. Ve středu 26. června 2019 jsme jeli autobusem na návštěvu do školky v Božanově. Čekaly nás tu zajímavé zážitky. Prohlídka nové školky a zahrady, povídání o práci „Městské policie“ s ukázkami. Ale nejvíce ze všeho děti bavilo pozorovat při výcviku policejného psa. Ten ale uměl poslouchat! A byl moc šikovný! Děkujeme. NA  ŠKOLKOVÉ  ZAHRADĚtam je to moc prííma. TĚŠÍME se na PRÁZDNINY! Léto už je tu, těšíme se na nové zážitky, koupání a dovolenou. A jak na ní pojedeme? No přece vlakem, lodí nebo letadlem. A tak jsme si všechny tyto dopravní prostředky i vyrobili.

KRÁSNÉ  PRÁZDNINY VŠEM !!!

Zapsala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ, foto viz fotogalerie

KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ V DRUŽINĚ
KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ V DRUŽINĚ

S květnem je spojené jaro, barvy a proměnlivé počasí. Letos bylo hezky zatím jen pár dní, tak dost času trávíme v družině. Děti se umí zabavit samy, ale moc je i baví tvoření, neboť jsou zvědavé, co jsem pro ně připravila. Někdy i přispějí vlastními nápady či návrhy, co bychom mohli vyrobit. Kvetou keře a květiny, tak jsme si přinesli živé do vázy a vyzdobili i nástěnky. Šeříky, kočičky, sedmikrásky, pampelišky i zlatý déšť. V barvě zelené jsme batikovali. Zelené jsou želvičky, které když chováme doma, tak se na jaře probouzejí nebo se vyhřívají na sluníčku. Pár jsme si jich rozmístili ve třídě i vestibulu školy, ne živých, ale vlastnoručně vyrobených. A nejlepší zábavou bylo sbírání květů pampelišek a vaření pampeliškové šťávy do čaje. Moc nám chutnala a jako vždy si děti odnesly domů na ochutnávku. Před Velikonocemi děti vyráběly z dřevěných špalíčků zajíčky a společně jsme pekli mini koláčky. Nudit se v družině nebo venku opravdu nechceme, ani neumíme.

Zpracovala: vychovatelka ŠD Alena Vaněčková

Březen a duben v MŠ
Březen a duben v MŠ

Divadlo – Pohádky z pařezové chaloupky 13. 3. 2019

Všichni znáte určitě Křemílka a Vochomůrku. No a právě o nich bylo divadlo. Sázeli semínko, vyháněli tchoře, vařili šípkový čaj a taky Vochomůrka rozbil basu. Pohádka se nám moc líbila a už se těšíme na další.

Bubenická dílna 14. 3. 2019

Správná kapela se neobejde bez bubeníka. A my jsme dneska společně s dětmi z MŠ Božanov začali trénovat. Pod dozorem zkušeného lektora jsme zkoušeli hrát nejen na bubny, staré hrnce a pekáče, ale taky třeba na tělo. Jen škoda, že to tak rychle uteklo.

První jarní den – VYNÁŠENÍ  MORANY 20. 3. 2019

Na dnešní den se asi těšil úplně každý – JARO je tady. Hurááá!!! Na začátku týdne jsme si připravili Moranu (Mařenu, Smrtku) a vyženeme tuhle zimu pryč. Není nás sice moc, mnohé děti jsou nemocné, ale to nevadí, zařídíme JARO pro všechny. Naučili jsme se také básničku, kterou jsme té naší „Moraně“ opakovaně říkali, aby už zima opravdu odešla pryč a nechala vládnout krásné, barevné, teplé a příjemnější JARO.  U sportoviště jsme se s Moranou naposledy rozloučili, a pak jsme ji poslali po vodě pryč.

Velká jarní procházka 21. 3. 2019

Ve čtvrtek jsme vyrazili na malý výlet po Martínkovicích. Podívali jsme se, jak se probouzí na jaře příroda a také kytičky v zahrádkách. Prohlédli jsme si pařezy a počítali letokruhy. Poslouchali jsme zpěv ptáčků a pozorovali vodu v rybníku a v potoce, jak před námi utíká. Zítra si připomeneme „Mezinárodní Den Vody“, a tak se nám naše pozorování bude hodit.

Mezinárodní  DEN VODY

Každý rok je 22. březen DNEM VODY.  A tak jsme si i my ve školce o vodě povídali, podívali jsme se na animovaný film „Jak se kapičky staly pitnou vodou“.  Už víme, kde se voda bere, jak s ní máme šetřit, protože je vzácná. Vždyť ji přece potřebujeme všichni a každý den.

Návštěva knihovny – Měsíc knihy

V pondělí 25. března 2019 jsme se byli podívat v místní lidové knihovně, kde nás milým slovem s ukázkami knížek provázela  paní Ludmila Frӧdová. V příjemném a klidném prostředí knihovny se dětem moc líbilo a se zájmem naslouchaly a prohlížely si knihy.

Ulita - keramika 29. 3. 2019

Ulita je moc prima, a tak jsme se opět vydali na dopoledne plné vyrábění, zpívání, povídání, prostě dopoledne plné pohody. Vzhledem k velké nemocnosti jsme až dnes dokončovali sněhuláky, ty jsme „nabarvili“ a těšíme se na ně. Budeme mít hezkou dekoraci na další zimu. A taky jsme vyráběli velikonoční dekorace – zajíčky ve „vajíčkové kapse“. Moc se nám povedli. Dášo z Ulity, moc děkujeme. Využili jsme ještě zbylý čas a udělali jsme si malou procházku po klášterní zahradě a také jsme se zastavili v naší oblíbené Alejce.

Sanitky 1. 4. 2019

Dnes jsme se vydali do broumovské nemocnice, kde na nás čekal pan Petr Kovařík - záchranář. Ukázal nám, co všechno v práci používají s kolegy při své práci. Vnitřek sanitky jsme si prohlédli, na všechno co nás zajímalo, jsme se zeptali. Moc děkujeme.

Třeba se někdo z nás v dospělosti záchranářem stane.

Jaro máme rádi 3. 4. 2019

... asi jako vy všichni. A proto si o jaru povídáme, na zahradě a procházkách pozorujeme jarní proměny, posloucháme štěbetání ptáčků a všímáme si, jak se příroda po zimě probouzí. Ve školce máme jarní výzdobu na oknech, vyráběli jsme kohouta, slepičku a kuřátka, skládali jsme sněženky, učíme se poznávat jarní kytičky a vyrobili jsme si každý svého ušatého „maxi“ zajíce z krabice. Podívejte se do galerie.

Sněhová královna – kino Broumov 5. 4. 2019

Animovaný pohádkový příběh o dobru i zlu. A jako ve správné pohádce, ani zde nechyběla kouzla, čáry a dobrý konec.

Vítání občánků 6. 4. 2019

Každý se jednou narodil, každý z nás byl jednou miminko. My jsme se naučili básničky a byli jsme přivítat nové človíčky do života v Otovicích a Martínkovicích.  

Velikonoční vyrábění s rodiči 10. 4. 2019

Velikonoční svátky se blíží a my jsme si ve školce udělali odpoledne pro děti i rodiče. Zdobili jsme velikonoční perníčky, které děti napekly ve školce. Seli jsme obilí a dozdobili misku větvičkami. Vyrobili jsme si jarní dekoraci z větviček.  Zdobili jsme velikonoční vajíčka ubrouskovou technikou a z odpadového materiálu si každý „slepil“ ovečku. Krásné Velikonoce všem.

Prezentační akce ZUŠ Broumov

Ve středu 24. dubna 2019 jsme se byli podívat na šikovné děti, které navštěvují ZUŠ v Broumově. Prezentace se konala v Íčku a nám všem se tam moc líbilo. V předsálí jsme si nejprve prohlédli vystavené práce dětí z výtvarného oboru. Se zaujetím jsme poslouchali nejen hudební a pěvecká představení, ale moc se nám líbila i představení taneční. Viděli a slyšeli jsme mnoho hudebních nástrojů. Prostě – bylo to moc fajn. Děkujeme a rádi se zase někdy přijdeme podívat.

Čarodějnice 26. 4. 2019

A u nás ve školce jsme „slavili“ ČARODĚJNICE už dneska. To abychom si vše vyzkoušeli, nacvičili, zopakovali a v úterý nás už nic nepřekvapilo. Děti si vyzkoušely svůj čich a poznávaly koření. Pak přišla na řadu chuť – poznávaly a ochutnávaly kouzelné „přísady“. Za správné odpovědi si mohly „utrhnout“ pavouka z oblečení paní učitelky.  Dále si zkoušely foukat do míčků, házet na cíl a dokonce krotily „splašené pavouky“. Soutěží bylo mnoho.  Odvahu každého pak prověřilo stanoviště se slizem, ze kterého si každý vylovil barevného pavouka. Nebylo to vůbec jednoduché, neboť pavouci byli zamotaní v „sítích“ a moc se jim ven nechtělo. Nakonec jsme si všichni zakouzlili až voda v kbelíku začala „bublat“ a pěnit. Každý soutěžící si odnesl domů diplom za splnění úkolů, letecký průkaz a medaili.

Leden a únor v MŠ
Leden a únor v MŠ

Zima, zima tu je, snížek poletuje

Sněhová nadílka udělala dětem velikou radost. Na zahradě dováděly, koulovaly se, zkoušely andílky ve sněhu a také sněhuláčky. Jednoho velkého „PANA SNĚHULÁKA“ jsme postavili všichni společně. Vyrazili jsme také bobovat a bylo to moc prima.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik je za námi, poslední lekce proběhla 29. ledna 2019. Mezi našimi dětmi byl i jeden velice zdatný plavec, oceněný diplomem za 1. místo v plaveckém závodu – Radeček Žoček. Uspěl mezi velkou a silnou konkurencí dětí z broumovské školky. Gratulujeme. Ostatní děti plavecký výcvik absolvovaly též úspěšně a počáteční obavy nebo strach z vody překonaly. Všichni účastníci výcviku udělali v plavání veliký pokrok.

Sněhulákový den

Zima je v plném proudu a my jsme si tento den, 30. ledna 2019, zpříjemnili tradiční akcí – sněhulákovým dnem.  Už od samého rána se to ve školce hemžilo sněhuláčky. Děti skládaly sněhuláky z malých obručí a dřevěné stavebnice, procházely sněhovou překážkovou dráhu, skládaly sněhulákové puzzle, třídily sněhuláčky podle barev a počítaly je, malovaly do mouky.

Výchovný koncert tanečního oboru ZUŠ Broumov

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 jsme se byli podívat na žáky tanečního oboru ZUŠ v Broumově. Akce se konala v Dřevníku. Vystoupily zde děti všech věkových kategorií. Nám všem se to moc líbilo a těšíme se na další akci.

Školkovské zimní olympijské hry

21. února 2019. Zahrada u školky je spíše jarní, a tak jsme „Školkovské zimní olympijské hry“ uspořádali pěkně v teple. Sníh v herně sice nemáme, ale to nám vůbec nevadilo. Na akci jsme se řádně připravili, vyrobili jsme si české vlaječky, jako správná olympijská výprava. Vysvětlili jsme si význam her a nechyběl ani olympijský oheň. Každý sportovec s ním uběhl alespoň kousek dlouhé cesty. K olympiádě patří i olympijská vlajka. Barevné kruhy děti skládaly podle předlohy a vysvětlili jsme si, co jednotlivé barvy znamenají. Děti si vyzkoušely základy hokeje – zejména střílení na branku, lyžařský slalom, chůzi na „sněžnicích“, dokonce proběhl závod psích spřežení. Házeli jsme papírovými koulemi na cíl. Závěr patřil ocenění těch nejlepších – tedy VŠECH  ÚČASTNÍKŮ.  Medaile slušela opravdu každému.

Kino Broumov – pohádka Leo da Vinci: Mise Mona Lisa

22. února 2019. Hurá do kina!  Někteří z nás poprvé, ale o to více natěšeni, co nás tam vlastně čeká. A v kině to byl opravdu zážitek. Kreslená pohádka se dětem moc líbila. Už se moc těšíme na další. Rádi zase přijedeme.

Karneval ve školce

26. února 2019. Také máte rádi karnevaly? Tak to jste měli být u nás ve školce. Dopoledne plné soutěží, her a dovádění, to bylo prima. No a jaké masky se nám sešly? Podívejte se ve fotogalerii.

 

 

ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY
ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY

Je duben a to je všeobecně známo, že se ve většině obcí a na většině míst dělá pořádek. Navíc je 22. dubna Den Země. Jako projev úcty k naší zemi, že si jí vážíme a chceme se o ní starat, jsme se s dětmi rozhodli, že zkontrolujeme pořádek v naší obci Martínkovice. Průběžně po obědě chodíme hladit, koukat a občas i krmit zvířátka – koníčky, ovečky. A to vždy cestou jakýkoli nepořádek posbíráme a není ho málo. Postupně procházíme blízké okolí školy na všechny strany a plníme pytle nepořádkem, aby naše obec byla ta nejhezčí a nejčistější. V úterý 2. dubna jsme většinu odpoledne věnovali sběru nepořádku v okolí školy, v parčíku u parkoviště naproti obchodu, u silnice směrem k oboře na Otovice, směrem k hřišti, za školkou, kolem bývalého kravína a kolem kulturního domu. Děti na sběr dostaly gumové rukavice a posbírané předměty házely do pytlů či igelitových tašek. Musím říct, že je to moc bavilo, když vědí, že to vlastně dělají pro sebe a pro dobrou věc. Ještě jednou půjdeme sbírat 23. dubna. Děkuji všem zúčastněným dětem za pomoc a byly odměněny drobnou sladkou odměnou.

Zpracovala: vychovatelka ŠD Alena Vaněčková

 

VÝROBA SAMOROSTŮ
VÝROBA SAMOROSTŮ

Protože v družině máme rádi výzvy a zkoušíme nepoznané, pustili jsme se tentokrát do opracování samorostů. Párkrát jsem si udělala procházku do lesa a hledala vhodné objekty, jednou se mnou byl i žák, co navštěvuje družinu. Fantazie dětí je nepřekonatelná, proto hned po ukázání nasbíraných kousků padaly různé názvy a nápady, co to může představovat. Takže, každý jsme nejdřív pojmenovali a pak si je podle zájmu rozdělili. Někdo si přinesl kapesní nožík, jiným jsem ho zapůjčila. Dětem jsem ukázala, jak s nožíky pracovat a poučila je o bezpečnosti. Pár hodných tatínků nám darovalo „šmirglpapíry“, s pomocí kterých jsme zdárná díla dokonale dokončili. Trvalo to několik dní, vyžadovalo to hodně trpělivosti a šikovnosti, což děti opět překvapivě předvedly a práce je moc bavila. Vykouzlili jsme volavku, krokodýla, ještěra, koníčka, strom, hada, ptáčka, mravenečníka a pár nadpřirozených bytostí :-). Hotové výrobky máme na výstavce ve vestibulu školy a časem si je děti odnesou domů.

Zpracovala: vychovatelka ŠD Alena Vaněčková

Zápis do mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok   2019/2020

rodiče si mohou vyzvednout formuláře v mateřské škole

Zápis potrvá od 6. 5. 2019 do 7. 5. 2019

Přijímací řízení – mateřská škola

Ředitelka MŠ Martínkovice bude při přijímání děti k předškolnímu vzdělávání vycházet z podmínek školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a z kritérií MŠ pro konkrétní školní rok: 2019-2020

 • kritéria jsou zveřejněna nejdéle 1 měsíc před termínem Zápisu dětí do MŠ Martínkovice

Dokumentace, která se vztahuje k přijetí dítě a jeho pobytu v MŠ:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
 • Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ
 • Podmínky školy pro přijímání dětí k předškolní vzdělávání
 • Kritéria přijímacího řízení
 • Dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky dítěte do MŠ
 • Zmocnění k vyzvedávání dětí jinou osobou než je zákonný zástupce
 • Žádosti a rozhodnutí týkající se "úplaty" za předškolní vzdělávání a školské služby
 • Údaje o dítěti do školní matriky

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním platném znění.

Zřizovatel MŠ po dohodě s ředitelkou školy vyhlásí termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout zařízení, pohrát si, dozvědět se potřebné informace o MŠ. Žadatelé jsou seznámeni s podmínkami přijetí dítěte.

Zákonní zástupci obdrží v MŠ " Žádost o přijetí dítěte do MŠ" na příslušný školní rok. Tuto "Žádost" řádně vyplní a včetně lékařského potvrzení (ne staršího než jeden měsíc před zápisem) o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ předají v určeném termínu osobně zpět do MŠ.

O přijetí - nepřijetí dítěte je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn Zveřejněním výsledků přijímacího řízení. V případě většího počtu „Žádostí“ než je kapacita volných míst, zašle nebo osobně předá ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě podmínek školy pro přijímací řízení a kritérií MŠ Martínkovice pro přijímání dětí.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte také.

Děti jsou přijímány do výše volných míst k naplnění stanovené kapacity MŠ.

Zákonní zástupci nově přijatých dětí jsou zpravidla v polovině června pozváni na "Informativní schůzku", kde jsou seznámeni se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem MŠ, Směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, Směrnicí MŠ o školním stravování, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

Kritéria pro přijímací řízení dětí do mateřské školy

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Přednostně se přijímají děti v tomto pořadí:

 1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky
 2. děti ve věku 5, 4, 3 let
 3. děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu v Martínkovicích

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí.

 

„CESTOVÁNÍ PO AMERICE“ - beseda s promítáním
„CESTOVÁNÍ PO AMERICE“ - beseda s promítáním

Ve středu 20. března 2019 naši školu navštívil pan Miroslav Nentvich, nadšený cyklista a cestovatel. Přijel samozřejmě, jak jinak než na kole, podělit se s dětmi o své zážitky z cestování na kole. Sice už je tomu hodně let, co v Americe najezdil kolem 5000 kilometrů, ale vzpomínky a zážitky zůstanou navždy. Tuto trasu ujeli s kamarády za cca dva měsíce, takže v průměru vycházelo ujet kolem sta kilometrů denně. Spali celou dobu pod širákem, a co během putování zažili a viděli zajímavého, bylo předmětem promítání a besedování. Beseda byla připravena hlavně proto, že se blíží  doba, kdy děti začnou jezdit na kole, cestuje se, a co nevidět budou další prázdniny. Pan Nentvich dětem ukázal na mapě, jaký kus cesty s kamarády urazili, v jaké oblasti a následně i v dokumentu, který průběžně komentoval, co lze vše na kole zažít, jaké jsou možnosti, ale i potíže, které se mohou na cestách přihodit. Děti třeba zajímalo, jestli potkali nějaké nebezpečné zvíře nebo jaká tam byla teplota…Poslouchaly se zvědavostí a promítaný dokument je zaujal.

Děkujeme za kolektiv pedagogů panu Nentvichovi za jeho návštěvu a ochotu.

Zapsala: Alena Vaněčková - vychovatelka ŠD

ŠD - NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY a výroba obalů na knihy
ŠD - NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY a výroba obalů na knihy

Protože je březen Měsícem knihy, navštívili jsme v pondělí 18. března s dětmi místní knihovnu. Paní knihovnice nás po přivítání seznámila s různými žánry literatury a s obsahem knihovny. Některé děti již knihovnu se školou navštívily, takže o pár informacích už měly přehled. Po seznámení si každý dle svého výběru mohl prohlédnout knihy a vybrat si několik k prohlížení. U děvčat převládal zájem o knihy s koníky, u chlapců zájem o auta a sport. Každý si našel něco zajímavého. I já jsem v knihovně byla poprvé a inspirovalo mě to k přihlášení a zapůjčení několika svazků. Nejvíce se těším na čtení místních pověstí, které dozajista využiji v dalších činnostech s dětmi. Po dostatečném pobytu v knihovně jsme se museli rozloučit a paní knihovnice každého z dětí obdarovala malým dárečkem, což děti potěšilo nejvíce. Po návratu do družiny si každý z dětí z tašky vybral jednu učebnici nebo sešit a společně jsme vyrobili obal na knihu. Nejprve si každý vybral papír, který by chtěl na knize mít, poté jsme se pustili do vyměřování, stříhání, překládání a konečné úpravy obalu. I když zpočátku děti prohlásily, že to bude těžké, že to neumí…zaujalo je to tak, že jim jeden obal nestačil. Myslím si, že s knihou děti tráví velmi málo času v dnešní době počítačů a mobilů a je to veliká škoda. V družině pravidelně čtu příběhy či pohádky a také často pracujeme s časopisy. A pokaždé je to pro děti něčím přínosné a poučné. Paní knihovnici děkujeme za čas, který s námi strávila a budeme se těšit na další, ať už individuální nebo kolektivní návštěvu.

Zapsala: vychovatelka ŠD Alena Vaněčková

Zprávičky ze školičky (listopad, prosinec)
Zprávičky ze školičky (listopad, prosinec)

Ulita – keramika 1. 11. 2018 Návštěva Ulity v Broumově patří k tradičním akcím naší školky. A keramika patří k Ulitě jako děti ke školce. J Vybaveni batůžky se svačinou jsme se hned ráno vydali do Broumova. V Ulitě nás čekala milá Dáša Zbořilová. Uvařila nám moc dobrý malinový čaj s medem, přivítali jsme se písničkami a povídáním. No a pak hurá do práce – keramická dílna čeká!!! Práce nám šla od ruky, a co to bude, až to bude? Nepovíme, je to překvapení pro maminky a tatínky. Návštěva v Agramu – aneb hurá za traktory – bez fotek 2. 11. 2018 Páteční den se moc vydařil – počasí nám přálo a my jsme se vydali do Agramu, abychom se podívali, co se od loňského roku změnilo a hlavně – uvidíme traktory!!! Hned po příchodu se nás ujala paní Helena Šafářová, která nás celým areálem provedla a podrobně nám všechno vysvětlila a ukázala. A protože ke správnému statku patří i zvířátka, viděli jsme jich hned několik druhů – kočky, pejska, slepice, husy, kachny na rybníku…Čarodějná pohádka – DIVADÝLKO MRAK – bez fotek 6. 11. 2018 Pohádka napsaná na motivy příběhů, které patří ke klenotům z pokladnice českých pohádek. Pečení „Svatomartinských rohlíčků“ a výroba lucerničky 9. 11. 2018 V pátek 9. listopadu voněla celá naše školka svatomartinskými rohlíčky, které jsme vlastnoručně upekli. Jako náplň jsme zvolili povidla – mňam. J Paní učitelka Monika připravila pod dohledem dětí těsto, které pak děti zpracovávaly. Ale nebyla to práce lehká, vyválet těsto a pak ta povidla!!! Dostat je s pomocí lžiček na správné místo. Ale vše se zdárně podařilo a stačilo už jen rohlíčky zamotat. Někomu šla práce lépe, jiný se s tím malinko potrápil, ale výsledek byl perfektní a hlavně – rohlíčky všem chutnaly. Potom jsme si vyrobili lucerničku ze sklenice. Použili jsme krepový papír, a protože očekáváme příjezd Svatého Martina a samozřejmě i sníh, dozdobili jsme lucerničku drobnými papírovými vločkami. První pomoc 15. a 16. 11. 2019 Celý týden jsme si povídali o tom, jak si chránit své zdraví. A také jsme si řekli, že ten, kdo leží jen u televize, se pravděpodobně nikde neodře a nic si nezlomí. Ve školce jsme ale samé správné děti – chceme běhat, hrát si venku, jezdit na koloběžkách a kolech, sáňkovat a dělat spoustu dalších věcí. No a občas to s sebou přinese i nějaké to zranění. A tak jsme se učili, jak se v takových situacích zachovat. Stali se z nás doktoři a doktorky. Práce to nebyla vůbec snadná – obvazy se nám chvílemi kutálely i po zemi. J Ale teď už víme, jak zavázat odřeninu. Také jsme si zkoušeli vytvořit z modelíny každý svého „bacila“ J .Mikuláš ve školce 15. a 16. 11. 2018 Máte rádi Mikuláše, čerta a andílka??? My ve školce ano, ale… Když přišli, nikomu moc do zpěvu nebylo. Natož aby každý sám něco zpíval anebo zarecitoval. J  To víte, jsme jen děti a ty přece aspoň trošičku zlobit musí – aspoň někdy. No a to je právě ten důvod, proč se někteří z nás trochu báli, jiní více. Ale Mikuláš byl moc hodný, protože všechny pochválil a každému dal balíček s dobrotami. Tak zase příští rok J Ulita – keramika 6. 12. 2018 Dnes jsme jeli tvořit do Ulity. To víte, vánoční besídka se blíží a my máme pro rodiče v Ulitě téměř hotové dárečky. Jako vždy nás vítá milá Dáša Zbořilová, pochutnáváme si na svačince, zpíváme a pak hurá do práce. Zástěrky na sebe a jdeme do keramické dílny. Dnes glazujeme mističky, které jsme vyrobili při minulém setkání. Práce nám jde krásně od ruky. Vyrábíme také kachlíky se sněhulákem na zavěšení. Snad se nám povedou. Příště je dokončíme.  V klubovně pak ještě zdobíme dárkovou tašku. Tak a Vánoce mohou přijít. Děkujeme Dášo z Ulity a těšíme se na další návštěvu. Divadlo – Pohádkový betlém10. 12. 2018 Legrační vánoční příběh. Nám všem se představení opravdu moc líbilo. Na závěr herci s vybranými dětmi ztvárnili živý Betlém a společně jsme si všichni zazpívali známé koledy. Pečení vánočního cukroví 12. 12. 2018 Přípravy na Vánoce nejsou vůbec snadné. Zkusili jsme si upéct několik druhů cukroví, které připravujeme pro rodiče na vánoční besídku. Ale vlastně to byla hlavně zábava – MŇAM!! Ježíšek ve školce 19. 12. 2018 Taky u vás byl Ježíšek? U nás ve školce ano. A přinesl nám spoustu krásných dárků. Největší radost měly všechny děti z policejní a hasičské stanice, policejního auta, domečku pro panenky, dopravních značek, nových míčků, plátěného „schovávacího“ domečku a mnoha dalších dárků, zejména her. Tak krásné Vánoce i Vám všem.

Zapsala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ, foto viz galerie

VAŘENÍ - STUDENÁ KUCHYNĚ
VAŘENÍ - STUDENÁ KUCHYNĚ

A už je tu opět naše pravidelné vaření, které jsme tentokrát naplánovali společně družina a kroužek vaření, obě akce ve škole.

STŘECHA: ve čtvrtek 28. února jsme „vyráběli“ nepečený zákusek střechu z BEBE  sušenek. Jako vždy jsme si na začátku řekli potřebné ingredience a záhy se pustili do práce. Děti se rozdělily do skupinek. Jedna loupala a krájela banány, druhá míchala tvaroh, jogurt a šlehačku a třetí rozdala alobal a určený počet sušenek. Společně, ale každý sám jsme vytvářeli svou střechu. Po vytvoření střechy pí uč. Sameková ještě rozehřála čokoládovou polevu, částečně polila jednotlivé střechy a děti si zbytek rozmazaly samy. Výsledek byl úžasný! Každý si svůj zákusek zabalil a odnesl domů, aby si ho vychutnala celá rodinka.

JEDNOHUBKY: 14. března, chvilku po jarních prázdninách jsme si v družině vyzkoušeli přípravu pomazánek a jednohubek. S dětmi jsme si povídali, k čemu takové jednohubky jsou dobré a jak je snadné někomu jejich přípravou udělat radost. Pomazánku jsme udělali tvarohovou a z krabích tyčinek. Obě byly výborné, ale ta krabí, ta přeci jen vedlaJ Děti, jak už jsou zvyklé, si samy rozdělily úkoly při přípravě, takže naše asistence dospělých byla pouze dohlížející. Někdo čistil zeleninku, někdo krájel, míchal, ochutnával, strouhal, prostě každý si mohl vyzkoušet všechno. Při mazání pomazánky na rohlíky byl vždy jeden namazaný na talíř, jeden do pusyJ Přesto nám jich dosti zbylo jak na ochutnání, tak sebou domů na ochutnávku členům rodiny. Velmi zdařilá akce, z dětí se pomalu stávají profesionálové v přípravě pokrmůJ

Zapsala: vychovatelka Alena Vaněčková

ŠD - VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU
ŠD - VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU

Blíží se jaro a s ním se probouzí i příroda, proto jsme se s dětmi 26. února pustili do výroby hmyzího domečku. Nejdříve jsme si o tom něco přečetli, proč se domečky v přírodě umísťují a kdo se pak do nich stěhuje. V každém případě jsou velmi užitečné, neboť zde přebývá užitečný hmyz, který se nadále stará o naši zahrádku či okolí, aby se zde nevyskytoval škodlivý hmyz, například mšice. Nasbírali jsme potřebný materiál, jako třeba šišky, kůru, mech, klacíky, kaštany, ulity….Ve skladu jsem našla papírové trubičky, vlnitý karton, vyřazený šuplík a mohli jsme se pustit do práce. Některé komponenty jsem lepila tavnou pistolkou, některými jsme vyplnili volný prostor. Ochotný pan školník nám pak na domeček přidělal řetízek na pověšení a už nám jen zbývá najít příhodné, slunné a závětrné místečko v okolí školy. Abychom se náležitě pochlubili ostatním se svým dílem, dočasně jsme hotové dílo vystavili ve vestibulu školy.

Zapsala: vychovatelka Alena Vaněčková

 

VÝROBA SEDAČEK PRO PANENKY
VÝROBA SEDAČEK PRO PANENKY

Aby si děti ve družině vyzkoušely všechny možné činnosti a ruční práce, vymyslela jsem pro ně tentokrát výrobu sedačky pro panenky. Vše jsem náležitě připravila na pondělí 18. února 2019 a děti se svým plánem seznámila. Původně potah na sedačku měl být ušitý, ale vzhledem ke složitosti střihu a četnosti dílů jsem přehodnotila, že už samotné obkreslování a stříhání dá dětem dosti zabrat, takže látku na sedačku přilepíme. Na začátku jsem ukázala dětem hotový výrobek a všichni se na výrobu moc těšili. Nejdříve si obkreslili jednotlivé díly podle šablony na látku, poté vystřihovali a nakonec zkompletovali samotným lepením jednotlivých dílů na torzo sedačky. Práce jim šla neuvěřitelně dobře a moc je to bavilo, téměř jsem jim nemusela pomáhat.  Svůj výrobek si děvčata mohla nechat pro sebe a chlapci darovat sestřičce či kamarádce. Všichni se nemohli dočkat, až si hotovou sedačku odnesou domů. Vše se zdařilo podle plánu a na své hotové výrobky byli všichni náležitě pyšní a zaslouženě! Děti, ač se jim někdy do některých činností ani nechce, jsou potom překvapivě zručné, pečlivé a trpělivé. A to je můj záměr, tyto vlastnosti v dětech podporovat.

Zapsala: vychovatelka Alena Vaněčková

PEČENÍ PIZZY A DONUTEK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU
PEČENÍ PIZZY A DONUTEK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Po vánočním těstovinovém salátu jsem  pro děti připravila další variace vaření v kuchyňce kulturního domu. První bylo pečení pizzy po vysvědčení 31. ledna 2019, společně s dětmi z kroužku vaření a podruhé na Valentýna 14. února 2019 pečení donutků ve formě. Nejdříve jsme si jako vždy připomenuli suroviny, které do připravovaného pokrmu patří. V obou případech měly děti velké znalosti. Dalším krokem bylo zpracování těsta. Při přípravě pizzy to bylo těsto kynuté, při donutkách těsto lité.

PIZZA: kynuté těsto jsem rozdělila tak, aby každý kuchař měl dva kousky a vyrobil si dvě pizzy. Jednu ke snědení na místě a druhou s sebou domů na ochutnávku. Vzhled vytvářeli podle své fantazie a některé kousky byly krásné už na pohled. Nutno říci, že pizza se vydařila opravdu luxusně. Jak vzhledově, tak chuťově. Nadšení dětí a slova chvály ochutnaného  nebraly konce:-).

DONUTKY: při pečení donutků měl každý z účastníků svůj úkol, který si postupně prostřídali. Dva míchali těsto a přidávali suroviny, další vymazal formu a hlídal zahřívání, další připravili nádobí a cukr na hotové donutky atd. V nalévání těsta do formy se prostřídali všichni a náramně se jim to líbilo. Při čekání na upečené donutky jsme šli s částí dětí zkusit z těsta upéct na kamnech a pánvičce lívanečky. I toto se velmi zdařilo. Hotové výrobky si děti postupně vychutnaly a část odnesly i domů pro ostatní členy rodiny.

Musím říct, že jsem velmi ráda, že jsem základy vaření naplánovala na celý školní rok, neboť děti to velmi baví, jde jim to a také se něco naučí.  

Zapsala: vychovatelka ŠD Alena Vaněčková, foto viz galerie

Zprávičky ze školičky (září, říjen)
Zprávičky ze školičky (září, říjen)

O Balynce 12. 9. 2018 Divadelní představení, kde hlavní postavou bylo malé štěňátko Balynka. Snažila se udržet pořádek ve svém okolí, ale stále bylo všude plno odpadků. Nakonec zjistila, že vítr je ten, kdo stále odpadky přináší. Hurá! Modelína  Modelína a také hlína v Ulitě, to je moc príííma. A tak jsme dneska zkoušeli zase něco nového. Pečení štrúdlíku  25. 9. 2018 Nejlepší je si všechno osobně vyzkoušet. Tak proč nezkusit upéct štrúdlík. Samotná příprava i pečení šla dětem skvěle. No a výsledek? Už není. Štrúdlík byl tak dobrý, že nezbyl ani kousíček.  Bramborový den  3. 10. 2018 K podzimu patří vybírání brambor. Podrobně jsme si vysvětlili, jak brambory pěstujeme, jak se o ně staráme, aby byla úroda co největší. Ukázali jsme si, jak vypadá bramborová nať. My jsme samotné brambory v tento den jen zpracovávali – krájeli, solili, pekli v troubě a jedli. Byla to velká mňamka. Posilněni dobrou svačinkou, vyrobili jsme si ještě bramborového ježka. I ten se nám moc povedl a dokonce si nesl i jablíčko. Ale moc rádi „brambory“ ve třídě sbíráme. Používáme k tomu kaštany a soutěžíme, které družstvo je v této disciplíně lepší. Ale hlavně – protáhneme se a je to velká zábava. Podzim ve školce Vyrábíme, hrajeme si, užíváme si poslední pěkné dny venku. Jablíčkové prostírání a paní Pink ve školce 4. 10. 2018 Podzimní čas je spojen také s ovocem – zejména jablíčky. Ta jsme vytvářeli pomocí papírové mozaiky. Moc se nám to povedlo. No a domů jsme si vyrobili látkové jablíčkové prostírání. Tiskání nás moc bavilo, máme tedy na stolech jablíčkovou výzdobu. Návštěvy máme moc rádi a paní Pink se na nás přišla opět podívat. Procvičovali jsme společně anglické názvy ovoce a zeleniny. Angličtina je přece fajn a jde nám. Vyrábění s rodiči 11. 10. 2018 Podzimní vyrábění s rodiči je další tradiční akcí naší školky. Letos jsme si vyrobili podzimního skřítka, ježečka, sovu a kaštanová zvířátka. Děkujeme všem rodičům, kteří s námi přišli strávit příjemné odpoledne. Dětem se vyrábění také moc líbilo. Výstava loutek a kronik divadla 12. 10. 2018 Prima výstavu jsme navštívili v Café Herzog. Loutky a divadlo, to přece k dětem patří. Vše jsme si důkladně prohlédli a už se moc těšíme, až zase pojedeme do divadla. Přednáška o jelenech s ukázkou parohů a troubení jelenů 16. 10. 2018 Cesty za zvířátky – to je jedno z podzimních témat, o kterém si povídáme. A k podzimu patří i jelení říje. Pozvali jsme si do školky pana Františka Roubala, který nám o jelenech vyprávěl, přinesl na ukázku jelení parohy a předvedl nám, jak vypadá jelení troubení. Výlet do obory 18. 10. 2018 Tak na tento den jsme se museli připravit. Přece ke zvířátkům nepůjdeme s prázdnou. Sbírali jsme kaštany, žaludy a jablíčka. Navštívili jsme zvířátka v oboře pod lesem. Měli jsme domluveno s paní Frӧdovou, že je můžeme nakrmit. Ani nám všechny ty dobroty, pro zvířátka nasbírané, nestačily. Tak moc jim to chutnalo.  Halloween 31. 10. 2018 Trochu strašení, hodně legrace, čarodějné masky a úkoly. Tak to byl HALLOWEEN ve školce.

Zapsala: Bc. Lenka Slezáková, učitelka MŠ; foto viz galerie

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Ředitelství školy vyhlašuje ve smyslu §46, odst.1 zákona č.561/2004 Sb.

Z  Á  P  I  S   do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020, který se koná 4. 4. 2019

v době od 14.00 do 16.30 hod. ve školní budově č.p. 240

K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2012  do  31. 8. 2013

S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz a Kč 45,- na žákovské razítko.

Co Vám naše škola nabízí?

 • počítačovou učebnu, v níž žáci pravidelně pracují už od začátku docházky (výukové programy + internet)
 • interaktivní tabule – možnost využití pro výuku ve všech ročnících
 • dobře vybavenou žákovskou knihovnu
 • pravidelnou pedagogickou intervenci ve škole dětem s poruchami učení nebo chování doporučené ŠPZ v rámci podpůrných opatření
 • vstřícný přístup vyučujících s pochopením pro problémy dětí
 • rozvoj sociálního cítění žáků - výroba dárků a vystoupení pro důchodce, ke Dni matek, vítání občánků atd.
 • možnost prezentovat se na školních akcích - vánoční nebo velikonoční dílny, atd.
 • školní družinu, která má k dispozici každé odpoledne hřiště, tělocvičnu i počítače
 • možnost pravidelného stravování ve školní jídelně
 • spoustu zajímavých exkurzí, vzdělávacích programů, vlastních projektů...
 • spolupráce s jinými základními školami - projektové dny
 • kroužek vaření a matematický (dle zájmu žáků i jiné kroužky)                                   

Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka školy

MEZIŠKOLNÍ KLÁNÍ V RECITACI
MEZIŠKOLNÍ KLÁNÍ V RECITACI

V úterý 19. února 2019 se v naší škole uskutečnilo 1. meziškolní přátelské klání v recitaci, ve kterém se představili výherci 1. a 2. místa všech kategorií školního kola recitační soutěže Dětská scéna, která se konala na začátku února. Do naší školy přijeli jako hosté žáci s pedagogickým dohledem ze Základní školy Jetřichov. Toto „klání v recitaci“ probíhalo trochu netradičním způsobem, jelikož porota se skládala ze všech žáků, nikoliv z dospělých osob – odborníků na slovo vzatých. Žáci – porotci dostali na začátku soutěže hlasovací karty se jmény soutěžících a po odrecitování všech žáků dané kategorie připsali k danému jménu příslušný počet bodů. Mezi jednotlivými kategoriemi zazněly písničky, které si naši kamarádi z Jetřichova mohli zazpívat s námi. Výherci byli po krátké přestávce odměněni drobnými cenami. Následně jsme využili krásného počasí k vycházce na místní fotbalové hřiště, kde si děti mohly zahrát fotbal nebo jiné pohybové hry. Doufáme, že se takové příjemné dopoledne s novými kamarády z Jetřichova bude brzy opakovat.

zapsala: Mgr. Naďa Morongová

„Nebezpečí virtuálního světa“ - přednáška
„Nebezpečí virtuálního světa“ - přednáška

Ve středu 13. února 2019 k nám do školy zavítala tisková mluvčí PČR paní Prachařová, která dětem osvětlila problém nebezpečí virtuálního světa a co s ním souvisí. Probíraly se pojmy jako internet, facebook, messenger, online hry apod. Spousta žáků byla překvapena, kde všude a jaká nebezpečí na ně v rámci počítačů a mobilů mohou číhat. Paní Prachařová svou přednášku obohacovala anonymními případy, které PČR musela řešit. Přednáška žáky velice zaujala, jelikož mohli v průběhu povídání sdělit i své názory či zkušenosti s virtuálním světem nebo se na nejasné pojmy ptát. Důležité je, že sami žáci věděli, jak se bránit kyberšikaně a jak se, v případě problému či ohrožení, správně zachovat. Děkujeme paní Prachařové za návštěvu a budeme se těšit na další setkání.

zapsala: Mgr. Naďa Morongová

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - DĚTSKÁ SCÉNA
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - DĚTSKÁ SCÉNA

V úterý 5. února 2019 se v naší základní škole konalo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Této soutěže se zúčastnili všichni žáci, kteří recitovali před porotou básničky známých i méně známých českých básníků. Výkony našich recitátorů a recitátorek hodnotila odborná porota - paní Milena Volfová, paní Ludmila Frödová a paní Anna Týfová. Celá recitační soutěž byla rozdělena do tří kategorií, z nichž každá byla uvedena pěknou písničkou. V 0. kategorii se představili žáci 1. ročníku – sourozenci Patrik a Paulinka Hetfleišovi, kteří se oba umístili na 1. místě, jelikož jejich výkony byly opravdu vyrovnané. I. kategorie zahrnovala žáky 2. a 3. ročníku. Na stupních vítězů se umístili: 1. místo – Kamila Nováková, 2. místo – Tadeáš Janoušek, 3. místo – Lada Vejrostová. V poslední II. kategorii se představili žáci 4. a 5. ročníku. V této kategorii se na stupních vítězů umístili: 1. místo – David Sloupenský, 2. místo – Karolína Nováková, 3. místo – Nikola Štěpánová. Gratulujeme! Bylo to velice příjemné dopoledne. Ještě jednou děkujeme porotě za odborné hodnocení recitačních výkonů našich žáků.

zapsala: Mgr. Naďa Morongová

Návštěva místní knihovny
Návštěva místní knihovny

V pátek 11. ledna 2019 žáci V. třídy navštívili místní knihovnu, která je umístěna v budově základní školy. Tentokrát byli vybaveni pracovním listem se spoustou otázek. Například: jaký je název místní knihovny, jak se jmenuje knihovnice, kolik knih vlastní knihovna, kolik z toho je knih pro dospělé. Kolik knih je pro děti a mládež, to si museli žáci vypočítat sami. Další část pracovního listu se týkala samotných knih v knihovně. Žáci si vylosovali písmeno abecedy a hledali tři knihy českých autorů začínajících vylosovaným písmenem. Do pracovního listu zapisovali příjmení a jméno autora, název knihy a evidenční číslo. Někomu se dařilo lépe, někomu hůře, ale nakonec všichni úkol splnili. Na závěr měli žáci možnost se vyjádřit v pracovním listu, co se jim líbilo, anebo nelíbilo na návštěvě knihovny. Návštěva knihovny byla pojata jako čtenářská dílna a vhodně doplnila hodiny českého jazyka - psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů. Většina žáků se shodla, že návštěva knihovny se vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme paní Frödové za vstřícnost a příjemné prostředí.

 

Zapsala: Mgr. Naděžda Bláhová

foto viz fotogalerie

Pf 2019
Pf 2019

Hezké prožití vánočních svátků,

do nového roku

hodně úspěchů v práci i osobním životě

a především pevné zdraví

přejí

děti, žáci a zaměstnanci

ZŠ a MŠ  Martínkovice

* foto - vánoční besídka - viz fotogalerie

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

Je středa 5. prosince a svátek má Jitka. Ovšem dnešní den nepatří jenom Jituškám, ale i Mikuláši, čertovi a andělovi. Jako každý rok i dnes k nám do školy přišli na návštěvu. Už při jejich příchodu se dalo poznat, kdo z žáků zlobil a kdo byl hodný. Mikuláš třímal v jedné ruce vysokou berlu a v druhé košík plný sladkostí. Anděl držel ve svých ručkách velkou knihu hříchů, ze které postupně četl Mikulášovi a čertovi záznamy o chování jednotlivých žáků. Čert vystrkoval rohy a rachotil svými řetězy a zvonem. Každý žák, který zarecitoval básničku nebo písničku, dostal od Mikuláše podle zásluhy sladkou odměnu.

zapsala: Mgr. Naďa Morongová, foto viz galerie

VÁNOČNÍ JARMARK
VÁNOČNÍ JARMARK

V sobotu 1. prosince se v Martínkovicích konalo adventní odpoledne a čertovské klání a v neděli 2. prosince se obyvatelé obce Božanov zúčastnili zahájení adventu. Obě dvě akce měly mnoho společného. Zpívaly se koledy, byl rozsvícen vánoční stromeček, přišel se podívat Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, kteří nadělili dětem sladkou nadílku. V Martínkovicích bylo možno si vyrobit vlastní vánoční dekoraci, v Božanově místní děti zahrály pohádku a zazpívaly koledu. U toho všeho byl i prodejní stánek s výrobky našich žáků, které se prodávaly za symbolickou cenu. Každý si mohl vybrat z několika druhů svícínků, ozdobiček na vánoční stromeček, vánočních přáníček či vánočních dekorací. Na prodej byly i marmelády, pečené čaje, perníčky, koláčky, cukroví či „štěstíčka“, ve kterých byly ukryty buď křížaly nebo čokoládky. Obě dvě akce proběhly v klidném vánočním duchu. Na duši nás, učitelky, nejvíce hřál obdiv a zájem lidí o práci našich žáků.

zapsala: Bc. Eva Sameková, foto viz galerie 

VÁNOČNÍ DÍLNY
VÁNOČNÍ DÍLNY

V průběhu posledních několika týdnů se všichni pod vedením paní učitelky Samekové pomalu připravujeme na Vánoční jarmark, na kterém se naše škola bude podílet v rámci 1. adventu v Martínkovicích a v Božanově. V úterý 27. 11. 2018 se všichni žáci naší školy rozdělili do čtyř skupin a na pěti různých stanovištích v průběhu celého dopoledne vytvářeli různé výrobky, které budou k dispozici na vánočních jarmarcích k zakoupení. Vyráběli jsme sněhuláky, stromečky, svícínky, přáníčka, vánoční recepty, vánoční ozdobičky a křížaly. Vzhledem k tomu, jak jsou žáčci šikovní, vznikly opravdu nádherné výtvory. Některé výrobky nejsou určeny pouze pro jarmark. Spousta z nich bude předána 20. prosince v Domově důchodců místním seniorům, se kterými si i zazpíváme vánoční koledy. Další výrobky vyrobili naši žáci pro potěchu pacientům v broumovské nemocnici, kteří nemohou trávit Vánoce doma s rodinami.

Zapsala: Mgr. Naďa Morongová

foto viz galerie

Pečení svatomartinských rohlíčků
Pečení svatomartinských rohlíčků

Dne 9. 11. 2018 jsme s žáky pekli v kulturním domě svatomartinské rohlíčky. Žáci si zkusili vyválet těsto, připravit náplně, naplnit a vytvarovat rohlíčky. Na výběr měli ze tří náplní – tvarohové, povidlové a ořechové. Když měli rohlíčky hotové, mohli si zkusit vytvořit ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty nebo zahrát pohybové hry v tělocvičně. Na konec žáci rohlíčky ochutnali a odnesli na ochutnávku i domů. V průběhu celého dopoledne panovala dobrá nálada. Akce se velmi vydařila a žákům se líbila.

Zapsala: Bc. Eva Sameková

foto viz galerie

PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, 13. listopadu 2018
PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, 13. listopadu 2018

Po pátečním pečení svatomartinských rohlíčků, jsme se dnes do kuchyňky vydali péct perníčky na vánoční jarmark. Nejdříve jsme si pověděli, co těsto vlastně obsahuje. Překvapivě děti věděly všechny obsažené ingredience. Poté jsme se pustili do promačkávání a válení těsta. Dětem to šlo výborně! Po vyválení těsta do správné výšky, si děti dle své volby vybraly formičky -vykrajovátka, která se jim líbila. A pak už to šlo jako po másle:-) Vykrojit, naskládat vykrájené perníčky na plech a dát péct. Dvě šikovná děvčátka ještě horké perníčky mazala vajíčkem, aby se krásně leskly. Chlapcům se též neuvěřitelně dařilo vykrajování, takže nebylo chvilky, kdy by se někdo nudil. Byla radost děti pozorovat, jak je práce baví a jde jim od ruky. A samozřejmě nejlepší odměnou bylo, že jsme společně ochutnali, co jsme si napekli. Ostatní perníčky připravíme na jarmark a něco také domů na ochutnání. Jsem se zdařilými výrobky, pilností a nadšením dětí velmi spokojena. A po vyvedené akci se už teď těšíme na další.

Zapsala: Alena Vaněčková, vychovatelka ŠD

foto viz galerie

DUŠIČKOVÁ VÝPRAVA NA HŘBITOV
DUŠIČKOVÁ VÝPRAVA NA HŘBITOV

Konečně nastal vytoužený den, 2. listopad - Památka zesnulých. Jistě si každý z nás zavzpomínal na své blízké a zapálil svíčku. Pro děti to mělo být hezky strávené odpoledne. Při vyučování je vzpomínka na zesnulé trochu rozesmutnila, ale na výpravu, na tu se děti těšily již delší dobu a někteří odpočítávaly, kolikrát se ještě vyspí. Já se  také moc těšila a řádně vše na výpravu připravila. Naše cesta vedla k martínkovickému hřbitovu a následně k blízké Perníkové chaloupce. Jednoho dne, při návštěvě hřbitova, jsem totiž našla záhadný tajný pergamen, který nás měl dovést k pokladu. A na ten jsme byli všichni opravdu zvědaví. Jenomže, než jsme mohli poklad najít, bylo třeba splnit některé úkoly, které byly popsány v pergamenu. Po každém splněném úkolu jsme zjistili něco zajímavého. Třeba, kolik tu žije duchů, jaké tu mohou pobývat nadpřirozené bytosti, kolik je zde netopýrů a z čeho ježibaba dělá kouzelné placky, které jsme i ochutnali. Chutnaly báječně. Bezhlavý rytíř tu vystřílel svoje šípy, které se nám hodily na opékání tělíček ulovených myší. Neočekávaně se nám cestou zjevovala na stromech záhadná písmena a čísla, jako třeba K 4 či Z 27, což v dětech probouzelo neskutečné představy o podpisech a počtech K- kostlivců či Z-zombíků….a když v dálce zaštěkal nejspíš vlkodlak a místy se míhaly všelijaké stíny a barvy, to už se mě držely pevně, za cokoli, všechny děti….ale nebylo čeho se bát!  Znám zaklínadla na odhánění zlých sil a byla jsem připravena na vše. Tělíčka myší chutnala báječně. Pro místní skřítky děti postavily domečky, aby se měli v zimě kde schovat a po prohlídce Perníkové chaloupky a zahlazení stop po ohništi se začalo číst, kam se vlastně pro ten poklad vydat. Objevili jsme tajné značky, záhadný strom a nakonec i kouzelný pařez s křížem, který nám milosrdně svůj poklad vydal. Radost z nalezeného byla převeliká a odměna zasloužená! Děti jednohlasně řekly, že to byla jejich nejhezčí výprava a kdy bude další, což pro mě bylo tou nejkrásnější odměnou, jakou jsem si mohla zasloužit. Cestou zpět si děti v naprosté tichosti a úctě prohlédly hřbitov s vyzdobenými hrobečky a zapálenými svíčkami a dvě svíčky jsme tam zanechali zapálené, za všechny, na které jsme si vzpomněli. Myslím si, že to byl krásně strávený dušičkový den pro nás všechny.

Zapsala: Alena Vaněčková, vychovatelka ŠD, 2.11.2018

foto viz galerie

HALLOWEEN
HALLOWEEN

Jako každý rok se naší školou 31. října prohnal roj čarodějů a čarodějnic, zombíků, mumií, ďáblíků nebo také upírů. Naštěstí se z těchto příšerek vyklubali naši milí žáčci, kteří chtěli oslavit Halloween i ve škole. Jejich kostýmy byly opravdu strašidelné, a proto bylo velice obtížné zvolit nejhezčí a nejstrašidelnější kostýmy. Nakonec si sami žáci zvolili ty nejhezčí. Celý den jsme si opravdu užili ve výborné náladě.

Zapsala: Mgr. Naďa Morongová

foto viz galerie

COUNTRY TANCE
COUNTRY TANCE

Ve čtvrtek 18. října 2018 jsme si všichni udělali výlet do Jetřichova, kam nás pozvala paní ředitelka školy na společnou akci. V sále kulturního domu na nás a žáky z Jetřichova čekal pan Miroslav Procházka. Tento velice sympatický pán nás během dvou vyučovacích hodin naučil veškeré základní kroky pro country tance.  

Úvodem nás krátkým povídáním přenesl na divoký západ a rázem se z KD stala vesnická stodola, ve které se chystá taneční zábava. Po několika málo minutách již všichni žáci tančili svůj první country tanec. V průběhu akce se žáci naučili několik tanečních figur, které je velmi bavily. Nejvíce děti zaujala mašinka a medvědi. Každý tanec byl doprovázen rychlou hudbou, takže děti na konci pořadu byly značně unavené. J

Akce byla velice zdařilá a zábavná. Všichni naši žáci si v Jetřichově našli nové kamarády a kamarádky. Všichni se moc těšíme na další zážitkovou spolupráci se ZŠ Jetřichov.

Zapsala: Mgr. Naďa Morongová

foto viz fotogalerie

Družinové vaření marmelády
Družinové vaření marmelády

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme si s dětmi, co navštěvují školní družinu, naplánovali vaření marmelády. Děti si přinesly skleničky s cukrem, ovoce zajistila vychovatelka. Vařit jsme se vydali do kuchyňky kulturního domu. Nejdříve jsme se seznámili s postupem vaření a potřebnými přísadami. Poté jsme se pustili do práce. Někdo míchal ovoce, jiný vážil přísady, další připravoval skleničky a přitom jsme vymýšleli, jak náš výrobek nazvat.  Práce nám šla opravdu od ruky. Nejvíce děti bavilo ochutnávání a plnění do skleniček. Marmeláda se nám moc povedla. Hotové výrobky si děti odnesly domů a zbylé ponecháme na vánoční jarmark. Děti byly z přípravy a vaření nadšené a už se těšíme na další akci, kdy budeme něco vařit nebo péct!

Zapsala: Alena Vaněčková, vychovatelka ŠD

foto viz fotogalerie

 

Návštěva místní knihovny - V. třída
Návštěva místní knihovny - V. třída

V pátek 14. září 2018 žáci V. třídy navštívili místní knihovnu, která je umístěna v budově základní školy. Přinesli si s sebou vlastní knihy, které začali číst v hodinách českého jazyka. Žáci se představili paní knihovnici Ludmile Frödové a krátce pohovořili o svých knihách. Paní knihovnice jim zase připomněla, jak správně zacházet s knihami. Žákům bylo vysvětleno, co jsou audioknihy a na základě toho jim byla puštěna balada Karla Jaromíra Erbena - Vodník. Žáci poslouchali a malovali obrázky k baladě. Ukázka se jim velice líbila, asi také proto, že nemuseli číst, stačilo jen poslouchat. Návštěva knihovny se vydařila a už se těšíme na další. Děkujeme paní Frödové za vstřícnost a příjemné prostředí. Návštěva knihovny byla pojata jako čtenářská dílna a vhodně doplnila hodiny českého jazyka - čtení.

Zapsala: Mgr. Naděžda Bláhová

foto viz fotogalerie

O Balynce, dobrém štěněti

Ve středu 12.9.2018 jsme se zúčastnili interaktivního divadelního představení O Balynce, dobrém štěněti v broumovském divadle. Představení bylo zaměřeno na všeobecný problém – odpadky a jejich třídění. Hlavním hrdinou příběhu bylo štěně Balyna, které si hrálo na detektiva, jež se snaží rozluštit záhadu, kdo neustále znečišťuje zahradu. Herci úžasným způsobem zaujali starší i mladší děti. V průběhu představení zazněla spousta písniček. Tvůrci inscenace nám předem poslali zašifrovaný text jedné z nich, který si žáci mohli ve škole i doma rozluštit a během představení zazpívat. Představení bylo velice zajímavě zpracované, vtipné a naučné. Všem se nám moc líbilo.

zapsala: Mgr. Naďa Morongová

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!!!
HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!!!

Je pondělí 3. září 2019 a všichni žáci s nadšením usedli zpět do svých lavic. Učitelky je uvítaly s úsměvem a s radostí z opětovného setkání. Někteří žáci šli dnes do školy poprvé. Přivítáni  byli třídní učitelkou Naďou Morongovou, paní ředitelkou Naděždou Bláhovou a panem starostou Jaromírem Jirkou. Šerpováním se z dětí stali žáci, kteří poprvé usedli do školních lavic, poprvé se hlásili a odnesli si své první učebnice domů. Kromě učebnic dostali i pěkné dárečky. Celé toto první setkání probíhalo v klidné a přátelské atmosféře. Po dvouměsíčních prázdninách nás teď čeká nový školní rok 2018/2019, ve kterém nám všem přejeme hodně úspěchů.

zapsala: Mgr. N. Morongová

- více fotografií viz fotogalerie

00000113

Fotogalerie

2021 Dravci
2021 Dravci
2021 Den svatého Martina
2021 Den svatého Martina
2021 Dušičky - Halloween
2021 Dušičky - Halloween
2021 MŠ - Úklid zahrady
2021 MŠ - Úklid zahrady
2021 - Ovoce a zelenina
2021 - Ovoce a zelenina
2021 MŠ - Keramika
2021 MŠ - Keramika
2021 MŠ - Den volného času
2021 MŠ - Den volného času
2021 MŠ - Bavíme se sportem
2021 MŠ - Bavíme se sportem
2021 Návštěva místní knihovny
2021 Návštěva místní knihovny
2021 Vítání prvňáčků
2021 Vítání prvňáčků
2021 Vysvědčení
2021 Vysvědčení
2021 Sportovní den - rozlučka s páťáky
2021 Sportovní den - rozlučka s páťáky
2021 Rozloučení s předškoláky
2021 Rozloučení s předškoláky
2021 Bavíme se sportem
2021 Bavíme se sportem
2021 Skákací hrad v MŠ
2021 Skákací hrad v MŠ
2021 Sportovní den
2021 Sportovní den
2021 MŠ - Den gramotnosti
2021 MŠ - Den gramotnosti
2021 Závěrečný výlet MŠ
2021 Závěrečný výlet MŠ
2021 Keramika v MŠ
2021 Keramika v MŠ
Den dětí v MŠ 2021
Den dětí v MŠ 2021
Batikování v MŠ 2021
Batikování v MŠ 2021
Školní výlet 2021
Školní výlet 2021
Dětský den 2021
Dětský den 2021
MŠ - Pečení pro zdravotníky
MŠ - Pečení pro zdravotníky
Keramika v MŠ
Keramika v MŠ
Čarodějnice v MŠ
Čarodějnice v MŠ
MŠ - Karneval
MŠ - Karneval
MŠ - Pečení vlastní svačinky
MŠ - Pečení vlastní svačinky
MŠ - Jízda za sněžným scooterem
MŠ - Jízda za sněžným scooterem
MŠ - Ježíšek ve školce
MŠ - Ježíšek ve školce
MŠ - Stavba igloo
MŠ - Stavba igloo
MŠ - Zimní olympiáda
MŠ - Zimní olympiáda
MŠ - Pečení cukroví
MŠ - Pečení cukroví
MŠ - Veselé čertohrátky
MŠ - Veselé čertohrátky
Adaptační kurz
Adaptační kurz
Vítání prvňáčků
Vítání prvňáčků
Projekty: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Projekty: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Akce MŠ - leden - březen 2020
Akce MŠ - leden - březen 2020
Den otevřených dveří pro děti z MŠ - Božanov, Martínkovice
Den otevřených dveří pro děti z MŠ - Božanov, Martínkovice
Recitace v MŠ a ZŠ Jetřichov
Recitace v MŠ a ZŠ Jetřichov
Obezita - projekt školy (leden 2020)
Obezita - projekt školy (leden 2020)
MŠ - akce v prosinci
MŠ - akce v prosinci
MŠ - akce v listopadu
MŠ - akce v listopadu
Akce školky v říjnu 2019
Akce školky v říjnu 2019
Podzimní akce školy (říjen - prosinec 2019)
Podzimní akce školy (říjen - prosinec 2019)
Fotečky ze školky - září 2019
Fotečky ze školky - září 2019
Návštěva místní knihovny - září 2019
Návštěva místní knihovny - září 2019
Výšlap na Korunu
Výšlap na Korunu
Školní výlet - ZOO Dvůr Králové nad Labem
Školní výlet - ZOO Dvůr Králové nad Labem
Fotečky ze školičky - květen, červen
Fotečky ze školičky - květen, červen
KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ V DRUŽINĚ
KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ V DRUŽINĚ
Fotečky ze školičky - březen, duben
Fotečky ze školičky - březen, duben
Leden a únor v MŠ
Leden a únor v MŠ
ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY
ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY
Samorosty
Samorosty
Beseda s cestovatelem
Beseda s cestovatelem
ŠD - jednohubky
ŠD - jednohubky
ŠD - návštěva knihovny a výroba obalů na knihy
ŠD - návštěva knihovny a výroba obalů na knihy
ŠD - výroba potahů
ŠD - výroba potahů
ŠD - výroba hmyzího domečku
ŠD - výroba hmyzího domečku
Fotečky ze školičky (listopad, prosinec)
Fotečky ze školičky (listopad, prosinec)
ŠD - pečení
ŠD - pečení
Fotečky ze školičky (září, říjen)
Fotečky ze školičky (září, říjen)
MEZIŠKOLNÍ KLÁNÍ V RECITACI
MEZIŠKOLNÍ KLÁNÍ V RECITACI
„Nebezpečí virtuálního světa“ - přednáška
„Nebezpečí virtuálního světa“ - přednáška
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - DĚTSKÁ SCÉNA
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - DĚTSKÁ SCÉNA
Návštěva místní knihovny
Návštěva místní knihovny
Vánoční besídka
Vánoční besídka
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Vánoční dílny
Vánoční dílny
PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, 13. listopadu 2018
PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, 13. listopadu 2018
Pečení svatomartinských rohlíčků
Pečení svatomartinských rohlíčků
DUŠIČKOVÁ VÝPRAVA NA HŘBITOV
DUŠIČKOVÁ VÝPRAVA NA HŘBITOV
Country tance
Country tance
Vaření marmelády v ŠD
Vaření marmelády v ŠD
Návštěva místní knihovny
Návštěva místní knihovny
Hola, hola, škola volá
Hola, hola, škola volá
Martínkovice
Martínkovice

00000121

Dokumenty ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů
Školní řád ZŠ
Školní řád MŠ
Vnitřní řád ŠD
Vnitřní řád ŠJ
Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Doklad o očkování
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

00000114

Zaměstnanci základní školy
Ředitelka: Mgr. Naděžda Bláhová
Školní metodik prevence: Mgr. Naděžda Bláhová
Výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Bláhová
Třídní učitelé
I. třída - (1., 2. a 3. ročník) - Michaela Meisnerová
V. třída - (4. a 5. ročník) - Bc. Eva Sameková
Vychovatelka školní družiny: Kateřina Pelánová
Provozní zaměstnanci:
Hospodářka školy: Dagmar Hrubá hruba.d@skolamartinkovice.cz
Údržbář a topič: Jindřich Hrubý
Školnice: Monika Miháliková

00000115

Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky:
Bc. Hana Škvrnová
Monika Meierová
Asistentka pedagoga: Martina Krupová
Školnice: Lada Holubová
Údržbář: Jindřich Hrubý

00000116

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí:  Dana Nentvichová
Kuchařka:  Milena Štejnarová

Pracovnice provozu:

Dana Nentvichová
Monika Miháliková (výdejna MŠ)


Údržbář: Jindřich Hrubý

00000122