00000110

Základní a mateřská škola Martínkovice

00000111

Novinky

Nové stránky

Připravujeme pro Vás nové www-stránky. Stránky nyní budou dobře čitelné i na mobilních zařízeních. Bude možnost vkládání nejen fotografií, ale i vídeí z našich akcí.

Umožní také rychle informovat o novinkách na naší škole

00000113

Fotogalerie

Martínkovice
Martínkovice

00000121

Dokumenty ke stažení

00000114

Zaměstnanci základní školy

Ředitelka: Mgr. Naděžda Bláhová

Školní metodik prevence: Bc. Lenka Slezáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Bláhová

Třídní učitelé

I. třída - (1. a 2. ročník) - Bc. Lenka Slezáková
V. třída - (3., 4. a 5. ročník) - Mgr. Naďa Morongová

Vychovatelka školní družiny: Bc. Eva Sloupenská

Provozní zaměstnanci:

Hospodářka školy: Dagmar Hrubá hruba.d@skolamartinkovice.cz
Údržbář a topič: Jindřich Hrubý
Školnice: Monika Miháliková

00000115

Zaměstnanci mateřské školy

Učitelky:

Hana Vítová
Monika Meierová 

Školnice: Markéta Matějková
Údržbář: Jindřich Hrubý

00000116

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí:  Dana Nentvichová
Kuchařka:  Milena Štejnarová

Pracovnice provozu:

Dana Nentvichová
Monika Miháliková (výdejna MŠ)


Údržbář: Jindřich Hrubý

00000122