Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Hlavní stránka

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Martínkovice, okres Náchod. Naše škola se nachází na severu královéhradeckého kraje ve vesnici Martínkovice, nedaleko polských hranic, asi pět kilometrů od Broumova. Adresa školy je Martínkovice 240, Martínkovice, 549 73. Telefonické a e-mailové spojení naleznete v sekci kontakt.

Novinky

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - UKONČEN

Přeji všem žákům naší školy krásné prázdniny a zaměstnancům školy krásnou dovolenou. Na všechny se těším v novém školním roce 2018/2019.

Mgr. Naděžda Bláhová, ředitelka školy

29.06.2018, 11:02 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Dětský indiánský den

Na oslavu letošního „DNE DĚTÍ“ jsme se připravovali již dlouho dopředu, neboť měl proběhnout v indiánském duchu. Během hodin výtvarné výchovy a pracovního vyučování jsme malovali indiánské totemy, zvířata, a také jsme si vyrobili čelenky. Akce byla naplánována společně s mateřskou školkou, a tak i tam se děti připravovaly. Domácí úkol pro všechny na tento den zněl – přijít oblečen do indiánského. J Společná práce rodičů s dětmi se vydařila, a na zahradě školky se to hemžilo krásnými indiánskými ratolestmi.

Celé příjemné dopoledne dvojice dětí plnily úkoly na stanovištích. Přechod přes dravou řeku po kamenech, chytání ryb z loďky, stavění pyramidy z kamenů, hod oštěpem na cíl, střílení z luku. Dobrodružná jízda na „koni“, plazení vpřed pod nízkými „větvemi“, výroba indiánského náramku, náhrdelníku či indiánské pletení. Než někteří indiáni stačili vše dokončit, přijel pan Petr Žoček st. s koňským povozem a všechny děti měly hned o zážitek víc. Hurá na projížďku!!! To byla krásná jízda po blízkém okolí.

A po splnění úkolů pro nás p. Miháliková a p. Hrubý připravili opečené klobásy. Děkujeme!

Děkujeme panu Petru Žočkovi st. za projížďku po okolí.

Děkujeme panu starostovi Ing. Jaromíru Jirkovi za zapůjčení luku se šípy.

Zapsala: Lenka Slezáková

* foto viz galerie 

20.06.2018, 12:59 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Lesní pedagogika – program nejen pro školy

Ve středu 16. května 2018 jsme se zúčastnili akce „Lesů ČR“ ve Schrollově parku v Broumově. Bylo zde připraveno celkem 16 stanovišť s různorodými a zajímavými úkoly, zaměřenými nejen na vědomosti žáků, ale i na zručnost a logické uvažování. Děti byly rozděleny do družstev a měly si vymyslet název pro svoji skupinu. Úkolem  bylo získat alespoň 7 razítek na soutěžní kartu. Stanoviště si děti mohly vybrat, ale byla samozřejmě místa, jako např. střelba ze vzduchovky, kde bylo stále plno.

 

Náš „SOVÍ  TÝM“ s dětmi 1. a 2. ročníku se tedy vydal na trasu.

Začali jsme hrou – stavěním dřevěných špalků, chůzí po „dřevěných“ kamenech s následným sbíráním a určováním druhů hub. Pokračovali jsme zaléváním stromů pomocí umělých žlábků. A to byl zpočátku trochu problém….. Ale vše jsme nacvičili a pomyslnou „vodu“ , tedy vlastně míček, jsme dopravili na správné místo.

Další zastávkou bylo stanoviště se živočichy a rostlinami z vodního prostředí a jeho okolí.

A hurá …… u střeleb ze vzduchovky je konečně volno ….. tak honem, ať nás někdo nepředběhne J Škoda, že je tak málo času, každý by rád trénoval střelbu opakovaně, ale čas nás neúprosně tlačí. Zbývá nám ale ještě získat 3 razítka. Další stanoviště se neslo v duchu lesních zvířat a jejich stop. Úkolem dětí bylo obkreslit připravené šablony zvířátek a mezi připravenými razítky najít do pravé. No, některá zvířátka mají opravdu stopy hodně podobné. A teď trochu posilování. Hurá na připravené dřevo, jde se řezat. Tak to byla práce pro opravdové chlapy, ale nutno říci, že i děvčata se zapojila. A jen tak na okraj – některým šlo řezání i lépe než chlapcům. Součástí tohoto stanoviště bylo zatloukání hřebíků do špalků. Tak tady se opravdu všichni vyřádili. J Zbývá ale ještě jedno políčko v soutěžní kartě. Stanoviště s dalekohledy je právě volné, tak utíkáme tam.Po stromech jsou rozvěšeny obrázky a schválně, kdopak dokáže udržet a seřídit si dalekohled tak, aby viděl i na takovou dálku ostře?

 

Hurá!!! Celá karta je zaplněna. Pospícháme tedy k hlavnímu stanu, kde nás čeká zasloužená odměna v podobě krásných sešitů. Máme splněno, vše jsme zvládli, i když bychom rádi zůstali déle. Přece jenom na spoustu stanovišť se nedostalo. Škoda, bylo to opravdu PRÍÍÍÍMA. Podíváme se ještě na výra, který tam poslušně sedí po celou dobu, a pak honem na autobus, ten na nás asi čekat nebude. J

 

BYLO TO MOC FAJN. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA PŘÍPRAVĚ TÉTO AKCE PODÍLELI. A TĚŠÍME SE, ŽE SI BUDEME MOCI NĚKDY PŘÍŠTĚ OPĚT PŘIJÍT ZASOUTĚŽIT.

 

Bc. Lenka Slezáková

* foto viz galerie 

 

29.05.2018, 09:06 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Návštěva „nové“ místní knihovny

Tentokrát žáci V. třídy navštívili „novou“ místní knihovnu, která je umístěna v budově základní školy, hned dvakrát. První setkání proběhlo 15. 5. 2018, žáci obdivovali prostory a vybavení nové knihovny, vyslechli si pověst čtenou paní knihovnicí Ludmilou Frödovou „Prostřední mlýn v Adršpachu“ z knihy Evy Koudelkové „Pověsti z Broumovska“. Díky projektu MAS BROUMOVSKO+ obdrželi žáci pracovní list „Všetečný učedník“, který na základě poslechu vyplnili vcelku dobře. Dvě hodiny utekly jako voda. Na závěr ještě stačili přečíst paní knihovnici kapitolu z knihy „Babička na inzerát“, kterou čtou společně v hodinách českého jazyka.

Druhá návštěva se konala hned za týden 22. 5. 2018. Tentokrát si žáci vybrali z nabízených knih knihovny, které byly rozmístěny po stole. Následovalo tiché samostatné čtení z vybraných knih. Po deseti minutách vyplnili žáci pracovní listy a přečetli úryvky ze svých knih. V závěru návštěvy měli žáci ještě možnost samostatně se rozhlédnou po jiných knihách a půjčit si je domů. Děkujeme paní Frödové za vstřícnost a příjemné prostředí. Návštěva knihovny byla pojata jako čtenářská dílna a vhodně doplnila hodiny českého jazyka - čtení.

Zapsala: Mgr. Naděžda Bláhová

* foto viz galerie 

24.05.2018, 13:09 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Zprávičky ze školičky

20.2. Karneval v MŠ

V únoru proběhl tradiční karneval ve školce. Děti si užily mnoho zábavy a her. Navštívily nás také různé pohádkové bytosti. Karneval se dětem moc líbil.

 7.3. Dravci v KD

V březnu jsme v kulturním domě mohli vidět plno dravců. Děti především zaujalo velké rozpětí orla skalního a malá sova pálená, kterou si mohly pohladit. Společně se ZŠ a MŠ Božanov jsme prožili příjemné dopoledne.

14.3. Marcipánový den

Na sladký marcipánový den se těšíme každý rok. Marcipán jsme si vyrobili, nabarvili, vytvarovali a následně snědli. Moc nám chutnal a i domů jsme si odnesli z marcipánu vyrobenou postavičku, kytičku…MŇAM!

20.-21. 3. Pečení a zdobení perníčků

Na Velikonoce si děti upekly a ozdobily perníčky. Moc se dětem povedly a každý si podle své fantazie vytvořil několik kousků i domů.

24.3. Vítání občánků v Martínkovicích a Otovicích

V sobotu přivítaly děti z Martínkovic nové občánky z Otovic a Martínkovic. Děti vítaly dvakrát a moc se jim to povedlo! Dostaly velikou pochvalu a drobné odměnky.

27.3.  DDM Ulita - Velikonoční tvoření

Na konci března jsme s dětmi vyrazili do Ulity za Dášou na keramiku. Děti se na Dášu vždy velmi těší a těší se i na práci, kterou pro nás připraví. I tentokrát se nám v Ulitě moc líbilo.

4.4. Divadlo Broumov „ Co se vleče, neuteče“

V divadle na nás čekal krejčík Honza, který nás vždy velmi baví. Zábavnou formou předává dětem nové znalosti a zapojuje děti do představení po celou dobu.

19.4. Jarní tvoření s rodiči

V dubnu nás také čekalo jarní tvoření s rodiči. Tvoření se vydařilo. Děti si spolu s rodiči vyrobily růže, motýlka, kytici a do vlastnoručně vyrobeného květináčku si zasadily narcisky. Tvoření se nám vždy moc líbí, děkujeme všem za účast.

20.4. – 22.6.  Plavání Veba Broumov

Od dubna začaly starší děti jezdit na plavání do Broumova. V bazénu se jim moc líbí a těší se na další lekce.

26.4. Čarodějnice

„Čáry máry, čáry máry, čokolády na dvě káry. Hokus, pokus, hokusy, velký bonbón do pusy!!!“ Škola kouzel a čar vyškolila a předala čarodějné vysvědčení dalším čarodějům a čarodějkám. V tomto školním roce jsme se učili vyčarovat hmyz ze slizu, zhasnout světlo pomocí zaříkávadla, vypít žabí pití, rozbublat čarovnou vodu nebo pojídat hadí ocásky. Nakonec jsme si na zahradě při čarodějném sletu opekli buřtíky.

3.5. Batika a dárečky v Ulitě

A máme tu zas konec školního roku a proto jsme se vydali do Ulity nabatikovat si školkovská trička, abychom se na výletech poznali. Také jsme vyrobili dáreček maminkám k svátku. Rozloučili jsme se pro tento školní rok s Ulitou a budeme se těšit na akce v příštím roce.

11.5. Divadlo Broumov „Princezna Konvalinka“

V pátek se mladší děti zúčastnily divadla v Broumově. Starší děti jely na plavání. Obě akce se dětem moc líbily.

13.5. Den matek

V neděli na Den maminek děti vystoupily pro veřejnost v Martínkovicích se svým představením. Maminkám také darovaly výrobek a přáníčko. Dětem se besídka vydařila a dostaly velkou pochvalu a k tomu ještě džus a zákusek.

15.5. Dopravní hřiště Náchod

V úterý 15.5.  jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště do Náchoda. Dlouho jsme se na něj těšili a sluníčko nám svítilo na cestu. Zopakovali jsme si dopravní značky nebo také pravidla silničního provozu. Děti také mohly využít zábavní hřiště přímo v areálu. Cesta mašinkou je sama o sobě pro děti velkým zážitkem. Za odměnu děti dostaly píšťalku, omalovánky, pracovní sešit o dopravní výchově a obrázky. Výlet jsme si moc užili.

Zapsala: Bc. Hana Vítová, vedoucí učitelka MŠ

* foto viz galerie

17.05.2018, 13:26 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová
Archiv novinek


Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod © 2003 - 2018
RSS